Uitgesteld: Deadline Living labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied

8
sep 2020

14:00 uur

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten. Deze gaat uit van de informatie die tot op heden bekend is, en dat de geldende maatregelen (m.b.t. sluitingen van openbare gelegenheden en aanbevelingen m.b.t. minimaliseren van persoonlijk contact) op 6 april komen te vervallen. Wanneer de maatregelen worden verlengd zal deze richtlijn worden herzien.

Voor instrumenten waarvoor een consortium gevormd moet worden en/of instrumenten waar cofinanciering voor nodig is, geldt:

Deze rondes, lopend of aankomend, worden volledig gepauzeerd en weer hervat één maand na opschorting van de landelijke maatregelen. De coronamaatregelen kunnen interactie met consortiumpartners ernstig bemoeilijken voor aanvragers.

Zie voor uitgebreidere informatie www.nwo.nl/corona.

Het Nationale Wetenschapsagenda (NWA) programma 'Living labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied' stelt budget beschikbaar om in de praktijk de mogelijkheden voor biodiversiteitsherstel te onderzoeken in kennisketenbrede transdisciplinaire consortia ('living labs'). De deadline voor het indienen van de uitgewerkte aanvraag door het gezamenlijk consortium voor fase 2 is 8 september 2020, om 14:00 uur CE(S)T (enkel op uitnodiging).