Uitgesteld: Deadline Kortlopend onderwijsonderzoek 2019-2020

19
mei 2020

14:00 uur

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten. Deze gaat uit van de informatie die tot op heden bekend is, en dat de geldende maatregelen (m.b.t. sluitingen van openbare gelegenheden en aanbevelingen m.b.t. minimaliseren van persoonlijk contact) op 6 april komen te vervallen. Wanneer de maatregelen worden verlengd zal deze richtlijn worden herzien.

Voor openstaande rondes (rondes waarvoor nog geen deadlines zijn gepasseerd) geldt:
- De gehele planning van de ronde wordt met een maand uitgesteld.
- NWO maakt vóór 6 april (of later als die datum verschuift) de herziene planning van de ronde bekend.
- Wanneer de deadline zo dicht bij is dat mensen hun aanvraag al ingediend hebben kan die aanvraag ingetrokken en heringediend worden.

Zie voor uitgebreidere informatie www.nwo.nl/corona.