Kleine projecten voor NWA-routes 2020

29
okt 2020


NWO voert in opdracht van het ministerie van OCW het NWA-programma uit. NWO vindt het belangrijk om de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda te ondersteunen. Binnen deze call for proposals kan het routemanagement van een NWA-route geld aanvragen voor kleine projecten. De projecten kunnen zich richten op een vernieuwend idee of op kennisbenutting van bestaande kennis.