Deadline ESFRI Roadmap 2021

14
feb 2020


ESFRI, het European Strategy Forum on Research Infrastructures, is een strategisch instrument gericht op de wetenschappelijke integratie in Europa door samenwerking op het gebied van onderzoeksinfrastructuren. Nederlandse deelnemers in transnationale consortia met een ESFRI Roadmapaanvraag in voorbereiding kunnen een aanvraag voor een ondersteuningsbrief van OCW indienen.

Lees verder