DeepNL Stakeholdersbijeenkomst 2020

21
feb 2020

09:30 - 16:30
NWO Utrecht, Winthontlaan 2, Utrecht

Het DeepNL onderzoeksprogramma richt zich op het verbeteren van het fundamentele begrip van de dynamiek van de diepe ondergrond onder invloed van menselijk ingrijpen. De acht onderzoeksprojecten uit de eerste financieringsronde van DeepNL zijn gedurende 2019 opgestart. Deze projecten zullen op vrijdag 21 februari 2020 hun voortgang presenteren tijdens de jaarlijkse DeepNL stakeholdersbijeenkomst in Utrecht.

Tijdens de stakeholdersbijeenkomst van DeepNL zullen de acht projecten de voortgang van hun project presenteren en hun onderzoeksteam voorstellen. De bijeenkomst richt zich op geïnteresseerde wetenschappers en stakeholders uit de kennis-, publieke- en private-sector. In het programma is tevens aandacht voor de synergie met het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM) en zal er ruimte zijn voor discussie en netwerken. Er wordt afgesloten met de toekomstige plannen en financieringsmogelijkheden binnen DeepNL. De voertaal tijdens de bijeenkomst is Engels.

Voorlopig programma

09:30 Registratie & koffie

10:00 Introductie

10:10 Presentaties projecten cluster 1 (15 min + 10 min discussie)

  • A multiscale, multi-physics framework for modelling the geomechanical response of sandstone reservoirs to pore fluid (Suzanne Hangx et al.)
  • Probing the micromechanics of small magnitude earthquake slip (Alexander Niemeijer et al.)
  • Science4Steer: a scientific basis for production and reinjection strategies to minimize induced seismicity in Dutch gas fields (Jan Dirk Jansen et al.)

11:25 Pauze

11:45 Presentaties projecten cluster 1 + 2 (15 min + 10 min
           discussie)

  • InFocus: An Integrated Approach to Estimating Fault Slip Occurrence (Femke Vossepoel et al.)
  • DeepImage: Multiscale geophysical imaging, monitoring and forecasting of induced seismicity (Kees Wapenaar et al.)
  • Comprehensive monitoring and prediction of seismicity within the Groningen gas field using large scale field observations (Jeannot Trampert et al.)

13:00 Lunch

14:00 Presentaties projecten cluster 3 (15 min + 10 min discussie)

  • Monitoring and Modeling the Groningen Subsurface based on integrated Geodesy and Geophysics: improving the spacetime dimension (Ramon Hanssen et al.)
  • SOFTTOP: Investigating heterogeneous soft top soils for wave propagation, cyclic degradation and liquefaction potential (Michael Hicks et al.)

14:50 Een samenvatting van recent onderzoek naar reservoir
           compactie en breukvlak frictie aan de Universiteit
           Utrecht: input voor het DeepNL programma
           (Chris Spiers)

15:15 Koffie pauze

15:30 Synergie met Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM)

16:00 Toekomstige plannen DeepNL + financieringsmogelijkheden
           en discussie

16:30 Borrel

Registratie

Voor deze bijeenkomst is registratie noodzakelijk en dit kan gedaan worden tot 18 februari via het onderstaande registratieformulier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Niels van den Berg, Cindy Remijnse-Schrader of Jeroen van Houwelingen via deepnl@nwo.nl. Meer informatie over het privacy beleid van NWO vindt u hier.

Registratie voor DeepNL Stakeholdersbijeenkomst

(Vegetarisch - Allergieën)
Ik geef NWO toestemming om foto's van mij te gebruiken die tijdens het evenement worden gemaakt voor de marketing van toekomstige NWO-evenementen: *