Deadline Vermindering reststromen

27
okt 2020


Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en de vier agrarische hogescholen (Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool, Inholland en HAS Hogeschool) investeren gezamenlijk in het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen.