Deadline uitgewerkte voorstellen 'Archeologie telt'

9
jan 2020

14.00 uur

Het doel van het programma 'Archeologie telt. Op weg naar toekomstbestendig archeologisch onderzoek' is het stimuleren van onderzoek waarbij (innovatieve) methoden en technieken worden ingezet voor vragen die in de archeologie centraal staan en dat bijdraagt aan het ontwikkelen van een kennisketenbrede duurzame onderzoeksinfrastructuur. De uitgewerkte aanvragen dienen vóór 9 januari 2020, 14.00 uur CE(S)T door NWO te zijn ontvangen.

De verplichte vooraanmeldingen dienen vóór 12 september 2019, 14.00 uur CE(S)T door NWO te zijn ontvangen.

Wijzigingsbesluit call for proposals

Let op: op deze call is een wijzigingsbesluit van toepassing die betrekking heeft op:

  • De criteria voor archeologische bedrijven
  • De deadline voor vooraanmelding

De op de financieringspagina weergegeven informatie (inclusief de downloadbare calltekst) betreft de meest recente informatie over deze call for proposals.

Meer informatie