RAAK-publiek indieningsronde juni 2020

24
nov 2020

14.00 uur

Met de regeling RAAK-publiek wil Regieorgaan SIA de samenwerking tussen hogescholen en het beroepenveld van hbo-professionals die werkzaam zijn in de publieke sector bevorderen.