Onderzoek voor Duurzame Visserij - Korte Onderzoekstrajecten (ODV-KOT)

18
feb 2020

14:00 uur

Onderzoek voor Duurzame Visserij-KOT financiert kortlopende onderzoeksprojecten die bijdragen aan de verdere verduurzaming van de primaire visserij. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 18 februari 2020 14:00 uur CET ingediend worden.