Workshop NWO call ‘GROEN III, een circulair landbouwsysteem in Nederland’

27
mei 2019

12:00-17:00 uur
Postillion Convention Centre Bunnik, Baan van Fectio 1, Bunnik

Op maandag 27 mei 2019 organiseert NWO een workshop over de call 'GROEN III, een circulair landbouwsysteem in Nederland'. De bijeenkomst vindt plaats in het Postillion in Bunnik, van 13.00 tot 17.00 uur. Tijdens de bijeenkomst wordt er meer achtergrondinformatie gegeven over de call en is er inhoudelijke afstemming van voorstellen op andere initiatieven (binnen de call/topsectoren) om onder andere overlap te voorkomen. Aanmelden kan tot en met 26 mei.

Consortia van onderzoekers en private partijen kunnen financiering aanvragen voor onderzoek dat bijdraagt aan een radicale verandering van het huidige landbouwsysteem. Het gaat om kennisontwikkeling en innovaties die bijdragen aan een overgang naar robuuste, duurzame landbouwsystemen die ecologisch houdbaar zijn, bijdragen aan versterking van biodiversiteit, circulair zijn en een minimale bijdrage aan de klimaatverandering hebben, waarbij ook oog is voor voedselveiligheid en gezonde voeding.

Voor wie

Een hoofdaanvrager doet de aanvraag namens een projectconsortium. Dit projectconsortium bestaat uit tenminste twee kennisinstellingen en twee private en/of publieke partners, waaronder minimaal één private cofinancier. Daarnaast kunnen andere private en/of (semi-) publieke partijen deel uit maken van het consortium.

Budget

Voor een project kunt u maximaal 1.100.000 euro NWO-financiering aanvragen. Er geldt een matchingsverplichting. De private en publieke partners in het projectconsortium dienen gezamenlijk ten minste 20% van de totale projectkosten bij te dragen. Bijdragen kunnen in cash en in kind zijn.

Tijdlijn

De deadline voor het indienen van aanvragen is 4 juli 2019, 14:00 uur (Midden-Europese tijd). Het besluit door NWO op basis van het advies van de beoordelingscommissie vindt plaats in November 2019.

Programma:

12:00     Ontvangst met lunch
13:00     Opening en informatie over procedure call
13:30     Optimale aansluiting van aanvragen op de doelstelling van
              de call met presentaties en discussie over onder andere
              perspectieven over de call vanuit de topsectoren,
              achtergrondinformatie call door schrijfcommissie en de pilot
              Enabling Technologies Hotels
15:00     Pauze
15:15     Carrousel: Inhoudelijke afstemming van voorstellen op
              andere initiatieven (creëren van synergie, voorkomen van
              overlap)
16:30     Wrap up
17:00     Borrel

Registratieformulier Workshop NWO call 'GROEN III, een circulair landbouwsysteem in Nederland’

Korte beschrijving van uw expertise / expertise die al beschikbaar is in uw groep / consortium
Duidelijke, korte beschrijving van uw idee / project
Beschrijf welke partners / expertise u zoekt
Ik geef NWO toestemming om mijn naam, e-mail en functie te delen met de andere deelnemers aan dit (netwerk) evenement: *
Ik geef NWO toestemming om foto's van mij te gebruiken die tijdens het evenement worden gemaakt voor de marketing van toekomstige NWO-evenementen: *
Disclaimer
Ik geef NWO toestemming om de bovenstaande informatie te delen met de andere deelnemers aan dit (netwerk) evenement met het doel om projectpartners te vinden, ook in het geval dat het vereiste aantal aanvragers niet is gehaald en de workshop is geannuleerd. *