Slotcongres Geweld tegen psychiatrische patiënten

7
nov 2019

09:00 - 17:00
Congrescentrum De Doelen, Schouwburgplein 50, 3012 CL Rotterdam

Staatssecretaris Paul Blokhuis opent het congres dat wordt georganiseerd ter afsluiting van het programma Geweld tegen psychiatrische patiënten dat sinds 2009 in drie rondes door NWO is uitgevoerd. Binnen dit programma zijn twaalf omvangrijke onderzoeks- en innovatieprojecten uitgevoerd, met als doelstelling om het slachtofferschap van psychiatrische patiënten te verminderen. Tijdens dit congres komen uiteenlopende thema’s aan bod.

Er wordt door toonaangevende sprekers ingegaan op de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van victimisatie, met inbreng van ervaringsdeskundigen.

Doelgroep: professionals, managers, beleidsmedewerkers en bestuurders uit diverse sectoren van de GGZ, het welzijnswerk, jeugdzorg, justitie, politie en gemeentelijke diensten die in hun werkpraktijk in aanraking komen met dit thema.

Kosten: €195,-

Het programma (https://www.sympopna.nl/congres/gtpp) staat online en de inschrijving is geopend.

Download het programma (PDF)