Deadline Quasi-experimenteel onderzoek voor- en vroegschoolse educatie

10
jan 2019

14:00

Onderzoekers verbonden aan onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd kunnen een aanvraag indienen voor de subsidieronde Quasi-experimenteel Onderzoek Voor- en Vroegschoolse Educatie. De sluitingsdatum voor het indienen van volledige voorstellen is 10 januari 2019, 14:00 uur.

Lees verder