Deadline NWO Open Competitie ENW - GROOT

5
sep 2019

14:00 uur

Binnen de NWO Open Competitie ENW - GROOT kunnen onderzoekers in samenwerking (consortia) onderzoeksvoorstellen indienen voor nieuwsgierigheidsgedreven, ongebonden fundamenteel onderzoek op de onderzoeksterreinen van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en daarmee de gelegenheid en vrijheid krijgen om excellente, uitdagende en innovatieve onderzoekslijnen te versterken en/of uit te breiden. De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is donderdag 5 september 2019, om 14.00 uur CE(S)T. Vooraanmelding is een vereiste.

De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is dinsdag 12 februari 2019, om 14.00 uur CE(S)T.

Lees verder