Nationale Wetenschapsagenda - Thematisch programma - Thema: Schulden en armoede

5
nov 2019

14:00 uur

Het Nationale Wetenschapsagenda (NWA) programma stelt 3 miljoen euro beschikbaar om vragen rond armoede- en schuldenproblematiek te onderzoeken in kennisketenbrede interdisciplinaire consortia. Gemeenten, kennisinstellingen en andere geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden om mee te doen aan deze projecten.

Deadline voor het indienen van een motivatiebrief door geïnteresseerde kennisorganisaties, gemeenten en andere samenwerkingspartners is 23 april 2019, 14.00 uur CE(S)T.

Meer informatie