Nationale Wetenschapsagenda - Thematisch programma - Thema: Schulden en armoede

26
nov 2019

14:00 uur

Het Nationale Wetenschapsagenda (NWA) programma stelt 3 miljoen euro beschikbaar om vragen rond armoede- en schuldenproblematiek te onderzoeken in kennisketenbrede interdisciplinaire consortia. Gemeenten, kennisinstellingen en andere geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden om mee te doen aan deze projecten. Indienen uitgewerkte aanvragen is op 26 november 2019.

Deadline voor het indienen van een motivatiebrief door geïnteresseerde kennisorganisaties, gemeenten en andere samenwerkingspartners was 23 april 2019, 14.00 uur CE(S)T.

Meer informatie