Matchmaking event NWO-domein TTW - ESI: Mastering Complexity (MasCot)

24
jan 2019

12:00 - 17:00
NWO domein TTW, Van Vollenhovenlaan 661, Utrecht

NWO-domein TTW en het ESI Joint Innovation Centre hebben het initiatief genomen voor een gezamenlijk Partnership-programma (MasCot) dat zich richt op het onderzoeken en ontwikkelen van alternatieve methodologieën voor systeem engineering, vooral die betrekking hebben op de multidisciplinaire aspecten van systeemontwerp.

Het Partnership-programma staat nu open voor projectvoorstellen met specifiek onderzoek op het gebied van de volgende generatie van engineering-methodologieën, waarbij een aantal formalismen, technieken, methoden en tools worden geïntegreerd, die helpen bij het beheersen van de toenemende complexiteit van cyber-physical systemen.

Op donderdag 24 januari organiseren wij een matchmaking bijeenkomst. De initiatiefnemers zullen de opzet van het programma presenteren, gevolgd door een open discussie over doelstellingen, projecten, tijdspad, potentiële stakeholders, etc. Geïnteresseerden die een pre-proposal willen indienen, worden verzocht hun projectideeën te bespreken met vertegenwoordigers van TNO ESI om de geschiktheid ervan in het kader van het programma te beoordelen.

U bent van harte uitgenodigd om bij deze matchmaking bijeenkomst aanwezig te zijn.

Agenda

12:00    Inloop met koffie en lunch

12:45    Welkom en toelichting partnership spelregels, tijdschema,
             evaluatieproces        
             NWO (Herma van Kranenburg)

13:00    Inhoudelijke toelichting programma MasCot  
             TNO ESI (Wouter Leibbrandt, Benny Akesson)
             en ESI partners Philips, Océ, Thales en ASML

  • Thema’s programma
  • Doelstellingen beoogde projecten
  • Specifieke interesses Philips
  • Specifieke interesses Océ
  • Specifieke interesses Thales
  • Specifieke interesses ASML

14:20    koffiepauze/netwerken

14:45    pitches van deelnemers met discussie en vragen

15:30    theepauzes/netwerken

16:00    vervolg pitches van deelnemers met discussie en vragen

17:00    afsluiting/netwerken

Het inhoudelijke deel start om 12:45 uur. Vooraf is er koffie en lunch (inloop vanaf 12:00 uur). Wilt u in verband met de catering doorgeven of u aanwezig zult zijn? Dit doet u door een mailbevestiging naar M.Houdijk-Markus@nwo.nl te sturen (graag uiterlijk op 21 januari).

Pitch voorbereiden

Als deelnemer wordt u gevraagd zich voor te bereiden met een korte pitch van maximaal 3 minuten, bestaande uit één à twee slides. In de pitch vertelt u wat u doet, en wat u zou kunnen/willen bijdragen aan MasCot. Wij ontvangen uw slides graag vooraf aan de bijeenkomst; graag uiterlijk dinsdag 22 januari sturen aan M.Houdijk-Markus@nwo.nl. U krijgt advies naar aanleiding van uw pitch. De andere aanwezigen kunnen horen wat iedereen te bieden heeft en dit kan leiden tot mooie onverwachte combinaties tussen deelnemers. 

Meer informatie via: 

Herma van Kranenburg (NWO) 030 – 6001 308 of Wouter Leibbrandt (ESI) 06 – 317 486 79.


Contact

Mw. dr. ir. H. (Herma) van Kranenburg (Senior Program Officer) Mw. dr. ir. H. (Herma) van Kranenburg (Senior Program Officer) +31 (0)30 6001308 h.vankranenburg@nwo.nl