Matchmaking event Materialen NL: Challenges

18
jan 2019

13:00 - 17:00
De Witte Vosch,  Utrecht

Het financieringsinstrument Materialen NL: Challenges richt zich op de uitdagingen in het interdisciplinaire veld van het materiaalonderzoek. Op 18 januari vindt in Utrecht een matchmaking event plaats voor onderzoekers en bedrijven.

Onderzoekers kunnen voorstellen indienen binnen twee onderzoeksthema’s: Designer functional metamaterials en Next generation engineering materials. Deze call for proposals is een bijdrage aan het onderzoek in zowel de Topsectoren Energie als High-Tech Systemen en Materialen (HTSM) en is tevens zeer relevant voor de Topsector Chemie. De call geeft vorm aan het programma Materialen NL: Challenges.

Deadline voor uitgewerkte onderzoeksvoorstellen is 16 april. 

Matchmaking
Op 18 januari vindt in Utrecht een matchmaking event plaats voor onderzoekers en bedrijven. Het programma is als volgt:

13:00 Inloop met koffie en thee
13:15 Introduction over de scope van de call
13:25 Overzicht van de richtlijnen (cofinanciering, passendheid, KIA etc.)
13:35 Pitches door deelnemers (elk 3 min.) door zowel onderzoekers als bedrijven
14:30 HTM-roadmap – presentatie (relatie roadmap tot onderzoeksthema’s)
14:45 Topsector Energie – presentatie (relatie KIA’s tot onderzoeksthema’s)
15:00 speeddate-sessies
16:00 Posterpresentaties + afsluiting

Locatie:
De Witte Vosch
Oudegracht 46
3511 AR  Utrecht
030-6701327
www.dewittevosch.nl

Registratie voor dit event is noodzakelijk en kan gedaan worden tot 9 januari.