Deadline SPRONG Educatief

28
mrt 2019

14:00

Hogescholen kunnen financiering aanvragen voor het verbinden van regionale samenwerkingsverbanden van leraren, lerarenopleiders en lectoren/onderzoekers met een landelijk samenwerkingsverband van lectoren/onderzoekers op één thema. De financiering is bedoeld voor het uitvoeren van plannen die gericht zijn op het versterken van de infrastructuur en organisatie om de impact van praktijkgericht onderzoek in de praktijk en op de wetenschappelijke kennisbasis te versterken. De deadline voor het indienen van een vooraanmelding is 28 maart 2019.

Meer informatie