Deadline Promotiebeurs voor Leraren

15
jan 2019

14:00 uur

Leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs kunnen een beurs krijgen voor een promotieonderzoek. Het doel is de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk. In 2018 vinden twee rondes plaats. De sluitingsdatum van de eerste ronde was 16 januari 2018. De deadline van de eerste ronde 2019 is 15 januari 2019, 14.00 uur.