Nationale Wetenschapsagenda - thematisch programma - Thema: Ecologie & Noordzee

Deadline

24
okt 2019


Het doel van het programma Ecologie en Noordzee is om binnen deze context ketenbreed kennis te ontwikkelen over de specifieke interactie tussen ecologie en de fysieke aspecten van windmolens en -parken en een handelingsperspectief te bieden voor beleid, implementatie en praktijk. De deadline voor het indienen van aanvragen is 24 oktober 2019, om 14:00 uur CE(S)T.