Deadline KIEM GoChem

12
sep 2019

14:00 uur

De regeling KIEM GoChem is onderdeel van het Kennis- en Innovatiecontract (KIC) voor de Topsectoren 2018-2019. Het doel van de regeling is het bevorderen van samenwerkingsverbanden tussen mkb-ondernemingen en kennisinstellingen in de duurzame chemie (scope zie call tekst). Deze samenwerkingsverbanden zijn gericht op het uitvoeren van verkennend onderzoek. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot uiterlijk 12 september 2019, 14.00 uur Nederlandse tijd. Er wordt gewerkt met ophaalmomenten. Het eerste ophaalmoment is 28 mei 2019.