Deadline NRO Impactonderzoek Begaafdheid in Passend Onderwijs

intentieverklaring

19
nov 2019


Intentieverklaringen dienen uiterlijk 19 november 2019 om 14:00:00 CE(S)T via ISAAC ontvangen te zijn. Aanvragen dienen voor 14 januari 2020 om 14:00:00 CE(S)T door het NRO te zijn ontvangen.