Deadline Duurzaam bodembeheer

28
mei 2019

14:00 uur

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en de vier agrarische hogescholen (Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool, Inholland en HAS Hogeschool) investeren gezamenlijk in het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen. De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen is dinsdag 28 mei 2019, 14.00 uur Nederlandse tijd.