Symposium: De nieuwe gedragscode: hoe nu verder?

Over de nieuwe Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit

2
okt 2018

van 13:30 uur tot 16:45 uur
De Nieuwe Liefde, Da Costakae 102, Amsterdam

Het is van cruciaal belang dat onderzoek wordt uitgevoerd volgens de principes van wetenschappelijke integriteit. In september 2018 wordt de nieuwe Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit gepubliceerd. Per 1 oktober vervangt die officieel de oude gedragscode uit 2004.

Het symposium wordt mede georganiseerd door de KNAW en het Netherlands Research Integrity Network (NRIN), samen met de hieronder genoemde partijen.

De code is op verzoek van de volgende partijen opgesteld door een onafhankelijke commissie: VSNU (Vereniging van Universiteiten), NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra), NWO  (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), Vereniging Hogescholen, KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen).

Meer informatie