Publieksbijeenkomst Religie anno 2018

24
okt 2018

13.30 - 17.40 uur, aansluitend borrel
Utrechts Centrum voor de Kunsten, Utrecht

Op 24 en 25 oktober vindt de afsluitende conferentie van het NWO-programma 'Religie in de moderne samenleving' plaats. De conferentie bestaat uit twee delen: een publieksbijeenkomst op 24 oktober en een wetenschappelijke afsluiting op 25 oktober.

24 oktober: publieksbijeenkomst

Op 24 oktober is de publieksbijeenkomst Religie anno 2018. Deze bijeenkomst gaat over religie en openbaarheid. Vroeger was het geloof iets voor de privésfeer. Nu zijn er reli-festivals, openbare onderdompelingen en nieuwe begrafenisrituelen. Welke gevolgen heeft deze openheid voor de verschillende religies? Op woensdagmiddag 24 oktober gaan onderzoekers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden met elkaar in debat over wetgeving, identiteit en publieke sfeer. Locatie is het Utrechts Centrum voor de Kunsten. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.


Locatie

Waar: Utrechts Centrum voor de Kunsten, Domplein 4, Utrecht


Programma

13.30 uur   Inloop

14.00 uur   Opening door dagvoorzitter Marcia Luyten

14.05 uur   Introductie door Anne-Marie Korte, hoogleraar Religie, Gender en Moderniteit – Universiteit Utrecht

14.20 uur  Hans Alma

14.30 uur   Alain Verheij

15.00 uur   Introductie Lagerhuisdebat

  • Thema 1: Religie en wetgeving James Kennedy, hoogleraar Moderne Nederlandse Geschiedenis – Universiteit Utrecht
  • Thema 2: Religie en identiteit Ruard Ganzevoort, hoogleraar Praktische Theologie – Vrije Universiteit Amsterdam
  • Thema 3: Religie en publieke sfeer Annelies Moors, hoogleraar Hedendaagse Moslimsamenlevingen – Universiteit van Amsterdam

15.15 uur   Pauze

15.45 uur   Drie parallelle sessies in de vorm van een Lagerhuisdebat
In elke sessie gaan een columnist en drie onderzoekers met elkaar en het publiek in gesprek over een van de drie volgende thema's Religie en wetgeving, Religie en identiteit, of Religie en publieke sfeer.

17.15 uur   Mohamed Ajouaou

17.35 uur   Afsluiting door dagvoorzitter Marcia Luyten

17.40 uur   Borrel

Sprekers Lagerhuisdebat

Columnisten: Erik Borgman, Kauthar Bouchallikht, t.b.a.
Onderzoekers: André van der Braak, Ruard Ganzevoort, Yolande Jansen, James Kennedy, Annelies Moors, Susan Rutten, Thijl Sunier, Frank van Tubergen en Gerard Wiegers
Gespreksleiders: Nico de Fijter, Marcia Luyten, t.b.a.

Download informatie en programma als pdf


Wetenschappelijke afsluiting 25 oktober 2018