Internationalisering in de Geesteswetenschappen

1
mrt 2018

14:00 uur

Het financieringsinstrument Internationalisering in de Geesteswetenschappen is bedoeld om samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse onderzoeksgroepen op het terrein van de Geesteswetenschappen te bevorderen. De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen is 1 maart 2018, 14.00 CEST.

Meer informatie