Deadline ERA-net Cofund on Sustainable Crop Production (SusCrop)

31
aug 2018

14:00 uur

Gerelateerd aan de activiteiten van FACCE-JPI wordt vanuit het ERA-net Cofund SusCrop (Sustainable Crop Production) een call for proposals georganiseerd op het gebied van ontwikkeling van meer duurzame en veerkrachtige landbouw. De deadline voor het indienen van full proposals is 31 augustus 2018, 13:00 uur (Midden-Europese tijd).

Meer informatie