Symposium ‘Brein onder druk’

Over stress, agressie en veerkracht

30
jun 2017

14:00 - 17:00
Auditorium, Ministerie van Veiligheid & Justitie, Den Haag

Wetenschappelijk onderzoek naar hersenen en cognitie levert inzichten op waar professionals en cliënten steeds vaker hun voordeel mee kunnen doen. Waar dit toe kan leiden, illustreert het boek ‘Brein onder druk - over stress, agressie en veerkracht’. Tijdens het middagsymposium gaan wetenschappers en professionals met elkaar en met het publiek in gesprek over de inzichten en praktijken die in dit boek aan de orde komen.

Symposium ‘Brein onder druk’

Wat bezielt mensen die meppen en moorden, stelen of een overval plegen? Kunnen mensen die beroepsmatig geweld meemaken, daarvoor weerbaarder worden gemaakt? En hoe zorg je ervoor dat mensen ook in stressvolle omstandigheden de beste besluiten nemen?

In het boek ‘Brein onder druk’ beschrijven wetenschappers de wisselwerking tussen opvoeding, omgeving en biologische constitutie en welke resultaten hun speurwerk tot nu toe heeft opgeleverd. Behandelaars en reclasseringswerkers leggen uit hoe ze die kennis in de praktijk gebruiken. En de mensen om wie het gaat, vertellen wat ze eraan hebben. Daarbij komt ook mentale weerbaarheid aan bod. Onder welke voorwaarden kunnen mensen in stressvolle situaties toch snel goede beslissingen nemen?

Neuropsychologische trainingen, experimentele hormoonbehandelingen, breinstimulatietechnieken en virtual reality kunnen helpen om agressie te beteugelen en veerkracht te vergroten. Deze nieuwe inzichten zijn belangrijk voor professionals die werken in de forensische zorg, het gevangeniswezen, de reclassering, en voor gedragsdeskundigen.

Programma

We bieden een afwisselend programma met korte presentaties, een gesproken column, testjes, een paneldiscussie en interviews met onderzoekers en professionals over de praktische betekenis van inzichten rondom stress, agressie en veerkracht. De regie is in handen van wetenschapsjournalist Malou van Hintum.

Bekijk het volledige programma

Deelnemers

Wij verwelkomen een ieder voor wie de ontwikkelingen binnen het hersen- en cognitieonderzoek interessant zijn. Professionals die zich in hun werk bezighouden met thema’s als maatschappelijke veiligheid en veerkracht, variërend van agressiebestrijding tot crisisbeheersing, zijn in het bijzonder uitgenodigd. Te denken valt aan mensen die werken in de forensische zorg, het gevangeniswezen, de reclassering en gedragsdeskundigen.

Locatie

Auditorium, Ministerie van Veiligheid & Justitie
Turfmarkt 147, Den Haag
Let op: Bij binnenkomst dient u een geldig legitimatiebewijs te overhandigen

Boek ‘Brein onder druk’

Het boek ‘Brein onder druk – over stress, agressie en veerkracht’ is geschreven door Malou van Hintum, wetenschapsjournalist en onder meer auteur van het boek Doe eens normaal. Over zin en onzin van psychiatrische diagnoses. Brein onder druk staat onder redactie van wetenschappers Frans Leeuw en Katy de Kogel verbonden aan het WODC. Samen coördineerden zij het neurobiologische en biopsychologische onderzoek binnen ‘Hersenen en Cognitie: Maatschappelijke Innovatie’, een grootschalig onderzoeksprogramma onder de vlag van het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie (NIHC). Het boek is tijdens het symposium voor 24,90 euro te koop.

NB. Onderzoekers betrokken bij het onderzoeksprogramma ontvangen tijdens het symposium een gratis exemplaar.

Meer informatie

Het symposium wordt georganiseerd door het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie (NIHC) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie i.s.m. SWP uitgeverij.

Mocht u nog vragen hebben over logistieke en/of organisatorische aspecten van het middagsymposium, dan kunt u ons bereiken op onderstaand contactadres: Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie, nihc@nwo.nl, tel.: 070 349 44 53

Wegens grote belangstelling is de bijeenkomst inmiddels volgeboekt. U kunt zich hieronder nog wel aanmelden voor de wachtlijst. Wij laten u dan een week voor het symposium weten of u deel kunt nemen. Deelname is gratis.

Aanmeldformulier Symposium ‘Brein onder druk’

Geslacht