Deadline intentieverklaring Evaluatie en monitoring wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht MBO

12
dec 2017

14:00 uur

De deadline voor indiening intentieverklaring is 12 december 2017, 14.00 uur in bij NRO.