NWO & ARIAS Smart Culture Working Conferentie 2018

Exposing artistic research, exploring new collaborations

NWO en ARIAS organiseerden samen de Smart Culture Working Conferentie in Utrecht om het concept van Arts, Research & Science te verkennen.


Datum: 16 November 2018
Tijd: 09.00 am – 05.45 pm

Deze Smart Culture Working Conferentie besteedde speciale aandacht aan de vier PhD-projecten van het NWO-programma 'PhD Research in the Arts'. NWO heeft dit programma in 2010 opgezet in samenwerking met de Mondriaan Stichting. Het programma was bedoeld om onderzoek in de kunsten te ondersteunen als onderdeel van de universitaire praktijk. Met dit exposium konden afgevaardigden, de promovendi en doctoraatsstudenten verkennen wat het kunst- en wetenschapstraject oplevert.

Keynote spreker was prof. Henk Borgdorff, directeur van ACPA Leiden. De titel van zijn lezing was ‘Against Isolationism - Artistic Research as Science and Technology Studies by Other Means’.

Aansluitend vond een interview plaats met Ann Demeester, directeur van het Frans Halsmuseum.

Deze conferentie had een onderzoekend en activerend karakter: er was een 'exposium' over onderzoek in de kunsten en vier workshops waarin de relatie tussen kunst en wetenschap werd verkend. In de workshops werden onderzoeksthema’s benoemd en trends werden verkend in gesprekken tussen wetenschappers, kunstenaars en de deelnemers van de conferentie. De workshops voor deze conferentie waren langs de volgende vier thema’s georganiseerd:

  • 'Kunst & Techniek met prof.dr. Rob Zwijnenberg (Universiteit Leiden), drs. Frank Kresin (directeur designlab Twente) en Jacco Borggreve (media kunstenaar)
  • 'Bio Art & Design' met prof.dr. Han Wösten (Universiteit van Utrecht) en Maurizio Montalti (kunstenaar)
  • Kunst & Reflectie: dr. Thijs Lijster (RUG)
  • Kunst & Inclusiviteit (Queer community) met dr. Eliza Steinbock (Universiteit Leiden), Marina Otero (architect), Simone Niquille (design onderzoeker)

De resultaten van de conferentie zijn ingezet bij de programmering van de internationale Smart Culture Conferentie eind november 2019.

Jonas Staal, Lonnie van Brummelen, Jeremiah Day en Yvonne Dröge Wendel hebben elk een geschikte vorm gekozen om hun onderzoek tentoon te stellen. Vier referenten hebben nagedacht over de relatie tussen deze vier onderzoeksprojecten en het bredere onderzoeksveld.

NWO organiseerde de Smart Culture Conferentie samen met ARIAS omdat zij het doel van NWO onderschrijven om onderzoek in de kunsten onder de aandacht van een breder publiek te brengen.