Smart Culture Conference 2017

'Exploring Integrated Arts & Culture Research'

Tijdens 'Exploring Integrated Arts & Culture Research' Smart Culture Conference 2017 stond de toekomst van het onderzoek voor kunst en cultuur centraal. Meer dan 100 onderzoekers van universiteiten, hogescholen en kunst- en cultuurinstellingen kwamen op 23 en 24 november bij elkaar in De Rode Hoed in Amsterdam. Sprekers waren professor Premesh Lalu en professor Paulo de Assis. Uitkomst: nieuwe inzichten, kansen voor samenwerking en meer behoefte aan discussie.

Door de geïntegreerde aanpak van het vraagstuk zijn nieuwe inzichten ontstaan. En daarnaast zijn er naar aanleiding van de Smart Culture Conference weer nieuwe kansen ontstaan om met elkaar in gesprek te gaan en samen te werken. Het laatste woord over de toekomst van het (artistiek) onderzoek voor kunst en cultuur en musea is nog niet gesproken. Daarom staan er ook voor 2018 verschillende discussiemomenten op stapel.

Op donderdag 23 november werden in verschillende thematische sessies inzichten en resultaten gedeeld bij de volgende onderwerpen:

  • Participatory research
  • Music and (renewed) audience involvement stimulating active participation in a changing society
  • Knowledge and (re)cognition
  • Makers and discourse
  • Society and narratives

Op vrijdag 24 november vonden twee sessies plaats waar de agenda voor het kunst- en cultuuronderzoek binnen de NWO-programma’s voor de komende jaren werd verkend. Naast lezingen en debatten waren er thematische sessies en workshops over de kunst & cultuur onderzoeksagenda van de toekomst.


Keynote sprekers 2017


Organisatie

NWO organiseert de Smart Culture Conference samen met:

Smart Culture Conference 2018

De volgende conferentie vindt plaats in het najaar op 16 november 2018