Niet-geselecteerde onderzoekspresentaties

Bessensap 2019

We hebben dit jaar bijzonder veel mooie voorstellen voor onderzoekspresentaties ontvangen. Helaas konden we niet iedereen een plekje bieden in het programma van Bessensap. Hierna volgt een korte weergave van de niet-geselecteerde voorstellen die voor publicatie zijn vrijgegeven.

Direct naar


> Elektronische neus spoort voorstadium slokdarmkanker op

Yonne Peters | y.peters@radboudumc.nl

Slokdarmkanker is een van de meest dodelijke kankers, omdat het vaak (te) laat vastgesteld wordt. Als slokdarmkanker echter in een vroeg stadium gevonden wordt, is de kans op genezing groter.

Wij hebben een nieuwe strategie ontwikkeld om (voorstadia van) slokdarmkanker mogelijk vroegtijdig op te sporen met behulp van ademanalyse met een elektronische neus. Deze ademtest zou uiteindelijk kunnen leiden tot een minder belastende behandeling, een betere overleving en zelfs tot het voorkómen van slokdarmkanker. Ons ultieme doel is om deze technologie in te zetten in een bevolkingsonderzoek om (slokdarm)kanker vroegtijdig op te sporen en zo vele levens te redden.

Overzicht onderzoekspresentaties


> It is written in the DNA

Diewertje Houtman | d.houtman@erasmusmc.nl

According to a city marketeer, the Eurovision 2020 should fit the DNA of the city where it will be hosted. Seemingly, everything essential must be written in the DNA. This essentialism is why gene editing, or modification of human DNA, raises so many questions.

Our consortium is currently organizing a public dialogue to discuss whether and under what conditions human genome editing might be desirable. Our job is to investigate whether this dialogue increases public awareness, and stimulates the Dutch population to form opinions about human genome editing. The opinions we assemble will feed into future governmental policy-making.

Overzicht onderzoekspresentaties


> Edible barcodes for simultaneous detection of counterfeit and deteriorated edible products

Huseyin Burak Eral | h.b.eral@delft.nl

Fake and degraded drugs are a vast and underreported problem, harming patients either by denying them access to essential pharmaceuticals, or exposing them to unknown toxins.

It is estimated that up to 10 percent of all sold drugs worldwide are fake, and in parts of sub-Saharan Africa and Southeast Asia this figure exceeds 50 percent.

The broadest consequence is the potential of fake drugs to promote antimicrobial resistance, now recognised as a major threat to global public health. In response to this societal challenge, a microfluidic technology to manufacture edible hydrogel microparticles, eBarcodes, has been developed. They can detect counterfeit and deteriorated edible products such as pharmaceuticals and foods. They are invisible to the naked eye and manufactured from biodegradable materials. They carry integrated authentication barcode and degradation sensors readable by a portable microscope attached to a cellphone. eBarcodes will protect individuals at high risk of encountering harmful elixirs with the click of a cellphone.

Overzicht onderzoekspresentaties


> Dit is een schimmel die in elke groene kliko zit…

Auke de Jong | a.jong@wi.knaw.nl

Maar wat bijna niemand weet: als we verzwakt zijn, kunnen schimmels problemen veroorzaken in ons hele lichaam. Jaarlijks sterven wereldwijd 1,5 miljoen mensen aan een schimmelinfectie.

Dit aantal kan de komende jaren dramatisch toenemen. Dat komt niet alleen door verkeerde of verlate diagnoses, maar ook door toenemende resistentie. Bij het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute doen we onderzoek naar nieuwe ziekteverwekkende en resistente schimmels. We vergelijken die met een groot aantal van hun ongevaarlijke familieleden. Zo proberen wij eigenschappen die uniek zijn voor deze schimmels in kaart te brengen, nieuwe uitbraken te voorspellen en nieuwe geneesmiddelen te vinden.

Overzicht onderzoekspresentaties


> Implementing Pharmacogenetics into Clinical Practice

Taichi Ochi | t.ochi@rug.nl

Pharmacogenomics provides healthcare professionals an additional diagnostic tool for better treatment of patients. With advances in genetic testing and screening, associations between medication and specific drug genotypes have been identified on a physiological level.

Cardiovascular disease is a complex disease that has multiple treatment options available and is associated with other comorbidites. The PharmLines Initiative, a linkage study between the LifeLines Cohort Study, multidisciplinary dataset of participants, and the IADB.nl, database of prescription data, provides an opportunity to investigate pharmacogenomic effects of cardiovascular disease medication in drug-drug-gene interactions with other medications within the study population.

Overzicht onderzoekspresentaties


> Het galaconcert van 5 januari 1937

Albert van der Schoot | a.vanderschoot@uva.nl

Bij het galaconcert ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard kreeg het Residentie Orkest de opdracht het gehate Horst Wessellied te spelen, het partijlied van de nazi’s.

Dirigent Peter van Anrooy weigerde het lied te dirigeren, en kapitein Walther Boer nam zijn taak over. De Duitse familieleden van Juliana en Bernhard brachten de Hitlergroet. Maar waarom gaf de Nederlandse regering, drie jaar vóór de bezetting, deze opdracht? Ze ging daarmee lijnrecht in tegen haar eigen nota van nog maar anderhalve dag eerder, waarin ze verklaard had dat alléén het Wilhelmus zou worden gespeeld. 

Overzicht onderzoekspresentaties


> Werken sociale norm nudges om mensen te stimuleren meer te sparen?

Max van Lent | m.van.lent@law.leidenuniv.nl

Kunnen we nudges inzetten om mensen te helpen om betere financiële beslissingen te nemen? In samenwerking met ING hebben we met een veldexperiment onderzocht of een sociale norm nudge, die klanten vergelijkt met anderen in hun buurt, de spaarbuffer van klanten kan vergroten.

We vinden dat de intentie om te sparen vergroot wordt, maar dat het spaarsaldo niet verandert. De samenwerking tussen wetenschap en een financiële instelling blijkt essentieel. Aangezien de meeste studies alleen intenties (zoals klikken op een website link) meten, kan dit leiden tot de verkeerde conclusies.

Overzicht onderzoekspresentaties


> Non-invasive prenatal testing (NIPT): informed decision-making and incidental findings

Iris Jansen-Bakkeren | i.bakkeren@erasmusmc.nl

Since 2017 all pregnant women have the option to choose for non-invasive prenatal testing (NIPT) as first trimester screening. NIPT only requires the pregnant woman’s blood  to examine whether the unborn child has Down-, Edwards-, or Patau syndrome.

Women can furthermore choose for whole genome sequencing NIPT, which is chosen by roughly 80% of women choosing NIPT, making it possible to detect incidental findings (IF). We are currently examining whether pregnant women are making informed decisions, and how pregnant women deal with receiving IF as a result of NIPT. First results indicate that women deliberate sufficiently, but have little knowledge.

Overzicht onderzoekspresentaties


> De toekomst van sport: training en technologie in het volleyball

Dees Postma | d.b.w.postma@utwente.nl

Technological advancements have always been pivotal to sports. Today, in the age of information, novel technologies are being developed that might revolutionize the way both athletes and spectators live and experience sports.

At the University of Twente, we are developing an interactive playing field for volleyball. The court is equipped with a high-quality, pressure-sensitive video display across the surface of the playing field. This allows for live sports-performance analysis and real-time visual feedback. Using this technology, the University of Twente is designing interactive training exercises that provide a more engaging and efficient training experience for volleyball players and coaches alike.

Overzicht onderzoekspresentaties


>Wat gewenning bij fruitvliegen ons leert over autism

Michaela Fenckova |michaela.fenckova@radboudumc.nl
Co-auteur: Laura Blok

Gewenning aan terugkerende prikkels, ofwel habituatie, helpt ons om onbelangrijke informatie te filteren en vormt een voorwaarde voor hogere cognitieve functies. Fruitvliegen met specifieke genetische mutaties verliezen het vermogen tot habituatie.

Dit blijkt ook zo te zijn bij mensen met een autisme-spectrumstoornis (ASS) met een afwijking in dezelfde genen. Dit onderzoek (online hier te vinden: 10.1016/j.biopsych.2019.04.029) levert voor het eerst een gedragsafwijking bij fruitvliegen die met zekerheid is te vertalen naar mensen met ASS. Gewenning kan nu in diermodellen en bij mensen gebruikt worden om begrip, diagnostiek en behandeling van ASS, een aandoening met een grote impact, te verbeteren.

Overzicht onderzoekspresentaties


> Beeldende therapie effectief bij angststoornissen

Annemarie Abbing | abbing.a@hsleiden.nl

In Nederland krijgt één op de vijf mensen te maken met een angststoornis gedurende het leven. Hoewel er verschillende bewezen effectieve behandelingen zijn voor angst, zoals cognitieve gedragstherapie en medicatie, heeft een deel van de mensen daar geen baat bij. Wat werkt wel?

Er zijn alternatieven, waaronder vaktherapie, maar deze behandeling is nog weinig onderzocht. Voor het eerst in Nederland is vergelijkend onderzoek (RCT) gedaan naar de effectiviteit van beeldende therapie bij vrouwen met angststoornissen. Dit onderzoek laat zien dat beeldende therapie effectief was in het verminderen van angstklachten, het verbeteren van de kwaliteit van leven en de emotieregulatie.

Overzicht onderzoekspresentaties


> How Academic Patents shape Innovations, a study into Factors which determine the use of Patents in pathways of Research Commercialisation

Peter van Dongen | peter.vandongen@rvo.nl

Met academische octrooien (gedefinieerd als octrooien waarin medewerkers van universiteiten staan vermeld als mede-uitvinder) kunnen universiteiten laten zien wat hun bijdrage is aan technologische innovaties. Daarmee kunnen ze dus bijdragen aan het proces van kennisvalorisatie.

In dit onderzoek wordt over een periode van 20 jaar aangetoond welke factoren (1. innovatie en wetenschapsbeleid, 2. wetgeving, 3. bestuur c.q. inrichting van kennis en technologie transfer bureaus en 4. gedrag en motivatie van wetenschappers) de maatschappelijke impact van deze octrooien bepalen. De rol van ondernemende wetenschappers, die een geoctrooierde vinding exploiteren in een spin off bedrijf, blijkt van cruciaal belang.

Overzicht onderzoekspresentaties


> Visualizations of depression in short animation films

Charles Forceville | c.j.forceville@uva.nl

322 million people suffer from depression. Forceville and Paling (2018) analysed how “depression” is audiovisualized in nine wordless animation films on YouTube, namely via two key metaphors: depression is (1) a dark monster; (2) a dark prison. Interestingly, it is also sometimes (3) a friend.

Understanding the metaphors’ “logic” can help patients, care-takers, and therapists communicate about this taboo subject. Thanks to visuals, music, and sound, animation can focus (cross-culturally) on different aspects of depression than language. Moreover, the choice of metaphor matters: Keefer et al. (2014) have shown that therapists’ “wrong” metaphor use may negatively influence patients’ recovery.

Overzicht onderzoekspresentaties


> Modelling and design of “Car-as-Power-Plant” systems in a real-life environment at Shell Technology Centre Amsterdam

Samira S. Farahani | s.farahani@tudelft.nl

The focus of this project in on integration of a combined transport and electricity system into life buildings starting with the energy micro-grids of Shell Technology Centre Amsterdam (STCA).

Here, wind and solar power dominate the electricity production, hydrogen is a key energy carrier, and battery and fuel cell electric vehicles play a key role in energy storage and flexible power production. We perform techno-economic analysis and provide optimal scheduling for the usage of vehicles to minimize the cost of energy generation as well as to minimize the energy import from external grids.

Overzicht onderzoekspresentaties


> The Meshalim in the Mekhiltot

Lieve Teugels | g.m.g.teugels@pthu.nl

Mijn boek The Meshalim in the Mekhiltot (Mohr Siebeck 2019) bevat een kritische synoptische editie van 50 Hebreeuwse Joodse parabels uit de 3de eeuw. Van iedere parabel is een Engelse vertaling en commentaar opgenomen. Parabels werkten in de Oudheid beter dan traktaten om het volk te overtuigen.

De Jood Jezus onderwees met parabels, en de antieke Joodse parabels vertonen opvallende gelijkenissen met Griekse en Romeinse fabels (Aesopus). Dit laat zien dat interculturele contacten creatieve en verfrissende resultaten opleven. Voor het onderzoek naar deze teksten wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technieken in digital humanities. Joodse Studies zijn leuk en relevant!

Overzicht onderzoekspresentaties


> Normaliseren of accepteren: staat onze maatschappij open voor seksuele diversiteit?

Hedi L. Claahsen-Van der Grinten | Hedi.Claahsen@radboudumc.nl

Onze maatschappij maakt onderscheid tussen jongens en meisjes, daar zit niets tussen in. De vraag is of we iets, en zo ja wat, moeten doen voor kinderen met een onduidelijk geslacht. Jaren geleden was hier geen discussie over.

Kinderen werden na de geboorte geopereerd en verder werd er niet over gesproken. Maar er is geen test die bepaalt of je jongen of meisje bent. Genderneutraal opgroeien was geen optie. Sommige volwassenen zijn niet tevreden over de keuze die voor hen is gemaakt. Wat maakt iemand man of vrouw? Belangrijk is dat wij als maatschappij open staan voor seksuele diversiteit.

Overzicht onderzoekspresentaties


> Islam, motor van vernieuwing in het Midden Oosten

Niels Spierings | n.spierings@maw.ru.nl

Islamisten, populisten en feministen roepen dat Islam democratie en vrouwenrechten belemmert. Hervormers betogen met de Koran in de hand dat islam een bron is van emancipatie en gelijkheid. Maar wat vinden Moslims in het Midden Oosten en Noord Afrika nu eigenlijk?

En welke rol speelt hun religie hierin? Dit onderzoeksproject analyseert meer dan 50.000 enquêtes en zo gaat voorbij retoriek en gekissebis; het geeft de bevolking een stem in dit debat. Het toonde bijvoorbeeld dat moskeebezoek tolerantie vermindert daar waar een Islamistische overheid het geloof reguleert, maar de koran en hadith letterlijker interpreteren zorgt juist voor meer tolerantie richting andersgelovigen. 

Overzicht onderzoekspresentaties


> Je eigen proefkonijn zijn, hoe is dat?

Rob ter Horst | rob.terhorst@radboudumc.nl

Elke maandagavond zit mijn hoofd volgeplakt met elektroden. Daarmee meet ik mijn hersengolven om zo mijn slaap te bestuderen. Elke dinsdagochtend krijg ik een hersen-MRI en ’s middags meet ik welke bacteriën er in mijn darmen zitten.

Ik ben zo bijna twee jaar lang elf uur per week bezig met verschillende metingen. Met dit grote N=1 onderzoek probeer ik samen met onderzoekers van het Radboudumc en Donders Instituut een aantal wetenschappelijke vragen beantwoorden. Bijvoorbeeld, hoe beïnvloedt slaapkwaliteit je hersenactiviteit de volgende dag? Daarnaast ben ik benieuwd wat je over jezelf kan leren als je alles in je leven.

Overzicht onderzoekspresentaties


> Nanoparticles in food: are they safe?

Fazel Abdolahpur Monikh | f.a.monikh@cml.leidenuniv.nl

Nanoparticles (NPs) can increase the proportion of food nutrients that pass across the gut tissue into body, rather than passing directly through the digestive system unused. This accelerates the assimilation process of the nutrients into the body.

Thus, addition of nanoscale mineral nutrients to the regular diet is receiving an increasing attention. But, it is likely that NPs reach targets inside the body that cannot be reached by traditional counterparts such as passing the brain barrier. My research in 2019 focuses on (a) designing safe nano-nutrients while maintain their valuable functional properties and (b) evaluating their safety after application.

Overzicht onderzoekspresentaties


> Sustainable behavioural change

Sauvik das Gupta, Tommie Koppens en Stef Beijk | info@fitsurance.nl

Het doel van Fitsurance is om Nederland gezonder te maken middels het verhogen van het gezondheidsbewustzijn. Er is veel bekend over hoe men gezond moet leven, maar helaas valt men snel weer in oude (slechte) gewoontes.

Om deze eindeloze cyclus te doorbreken biedt Fitsurance gezondheidstesten aan om mensen te informeren over hun gezondheid. Daarbij krijgt de klant consult en begeleiding om zo gezond mogelijk te leven. Om dit zo goed mogelijk te bereiken ontwikkelt Fitsurance een revolutionaire mobiele applicatie met Artificial Intelligence om de klant te motiveren gezond te blijven leven, en om vroegtijdig tekenen van gezondheidsvermindering op te sporen.

Overzicht onderzoekspresentaties

> Not Tested on Animals

Anne van Veen & Victoria de Leeuw | v.c.deleeuw@uu.nl

Tot op de dag van vandaag is het verplicht om de werking en veiligheid van stoffen te testen op proefdieren voor ons mensen. Inmiddels zijn er verschillende alternatieven bedacht om dierproeven te verminderen en te vervangen.

Wat een stof met een muis doet, zegt namelijk niet alles over hoe het in een mens werkt. Met gekweekte, menselijke cellen en computermodellen kunnen we preciezer en ‘menselijker’ de werking van een stof vaststellen. Ook het ethische aspect telt steeds zwaarder mee: willen we dieren nog wel gebruiken voor deze toepassingen? Dit theaterstuk vertelt je over de geschiedenis en de toekomst van proefdiergebruik.

Overzicht onderzoekspresentaties

> Vormt eigen jeugd het ouderschap? Tracking the next generation

Dr. Anoek Sluiter-Oerlemans | a.m.sluiter-oerlemans@umcg.nl

Ieder jaar worden er ongeveer 170.000 kinderen geboren. De kersverse ouders beginnen aan de belangrijkste en meest ingrijpende taak van hun leven: het goed en veilig grootbrengen van hun kind.

Nog niet vaak onderzocht is hoe de ervaringen van ouders tijdens hun eigen jeugd, in combinatie met ouderlijke kenmerken, kind- en omgevingsfactoren, doorwerken in hun ouderschap en uiteindelijk in de ontwikkeling van hun kind. Meer kennis over deze processen maakt het in de toekomst mogelijk om ouders zo vroeg mogelijk van de juiste adviezen en hulp te voorzien. De TRAILS Next studie beoogt deze processen gedetailleerd in kaart te brengen.

Overzicht onderzoekspresentaties

Life Crafting Through Personal Goal Setting as a Way to Find Meaning in Life

Michaéla C. Schippers | mschippers@rsm.nl

Although having a purpose in life is one of the most important human needs, a fact of life is that many people are unhappy with their life.

The term life crafting is presented as a unifying key process in which people actively reflect on and set goals for all areas of life, and make plans to change various aspects to make their goals more congruent with their values and desires. At RSM, we developed an intervention to enhance life crafting with the aim to find one’s “reason for being”. This intervention has shown to increase happiness and performance of students.

Overzicht onderzoekspresentaties

Gevangen tussen de regels en de handicap

Erwin Dijkstra | e.dijkstra@law.leidenuniv.nl

De afgelopen jaren waren gehandicapten vooral in het nieuws vanwege het getouwtrek rond de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en het speciaal onderwijs. Aangezien gehandicapten – meer nog dan de meeste mensen – voor de basisvoorwaarden van het bestaan afhankelijk zijn van dergelijke wetten, heeft elke wijziging een grote invloed op hun leven.

Het genoemde getouwtrek is dan ook van groot belang voor de huidige maatschappelijke positie van gehandicapten. Mijn onderzoek laat zien welke ontwikkeling qua maatschappelijke  opvattingen vooraf ging aan de recente wijzigingen van de hierboven genoemde wetten en hoe het aldus veranderende regelkader de verwachtingen en mogelijkheden van gehandicapten beïnvloedde.

Overzicht onderzoekspresentaties

Bouwen aan vertrouwen: een tweedaagse workshop voor gemeenten, onderwijs en jeugdhulp

Sharon Stellaard | s.stellaard@vitree.nl

 

Vanuit mijn promotieonderzoek ontwikkelde ik een workshop voor gemeenten, onderwijs en jeugdhulp partijen die met elkaar willen samenwerken rondom kwetsbare jeugd. Ik ontdekte in mijn onderzoek wat het voor partijen ingewikkeld maakt om samen te werken. Deze opgedane kennis was het vetrekpunt voor de Lego Serious Play workshop.

Deelnemers bouwen middels Lego modellen vanuit het eigen perspectief de gewenste situatie, bouwen met elkaar hun gedeelde ambitie en hieromheen de institutionele omgeving waarbinnen zij deze ambitie willen realiseren. Tijdens het uitspelen van scenario’s binnen deze omgeving worden leidende principes ontwikkeld die richting helpen geven aan het handelen vanuit de gezamenlijke bedoeling. www.samenopschool.org

Overzicht onderzoekspresentaties

Trillingen, schok en het transport van kunstobjecten

Dr. W. (Bill) Wei | b.wei@cultureelerfgoed.nl

Onlangs was in het nieuws dat het schilderij “Zonnebloemen” nooit meer op reis mag vanwege mogelijke transportschade. Hetzelfde dreigt voor andere waardevolle werken in de “Collectie Nederland”.

De terughoudendheid van het Van Gogh Museum is in zover terecht omdat er onvoldoende onderzoek is gedaan over wat objecten aan kunnen m.b.t. trillingen en schok.  Het Rijkserfgoedlaboratorium van de RCE is het enige instituut in de wereld dat probeert systematisch te bepalen wat objecten kunnen hebben aan trillingen en schok om op basis daarvan beschermende maatregelen te adviseren. Hiermee kunnen meer objecten op reis wat de toegankelijkheid van de Collectie Nederland bevordert.

Overzicht onderzoekspresentaties


Metaphorical Thinking on Information Processing ability and Learning: Aa study using EEG and fMRI

C.Girija Navaneedhan | girija.navaneedhan@gmail.com

Metaphorical thinking is a soft thinking technique innate in humans enabling them to find similarities between two different universes in their meaning for example the phrase “Time is money” meaning that “more time you work more money you earn”, whereas time and money are not connected to each other as they represent totally different meaning but connecting it with work gives some meaning to the phrase.

Therefore, conscious practice of metaphorical thinking technique helps an individual to enhance his/her information processing ability and learning. The research is carried out in three stages a) survey research b) experimental research and c) neurobiological research.

Overzicht onderzoekspresentaties


Beter Voorbereid aan de start

Miriam van der Velde | miriam.vandervelde@hu.nl

Een operatie wordt wel vergeleken met het lopen van een marathon, het is niet iets waar je onvoorbereid aan begint.
Uit onderzoek weten we dat het verbeteren van leefstijl voorafgaand aan een operatie een positief effect heeft op fysiek herstel. Toch is dit voor veel mensen nog niet vanzelfsprekend. Daarom is de eHealth applicatie Beter Voorbereid ontwikkeld. Deze app ondersteunt patiënten in aanloop naar hun operatie middels gepersonaliseerd leefstijladvies. In dit project onderzoeken we de effectiviteit en implementatie van deze app. Zo zorgen we uiteindelijk dat straks iedereen fit aan de start verschijnt!

Overzicht onderzoekspresentaties


Een krachtige combinatie van afweer en straling

Dr. Marleen Ansems | Marleen.ansems@radboudumc.nl

In het recent opgerichte Radiotherapie & OncoImmunologie laboratorium van het Radboudumc hebben experts op het gebied van radiotherapie en immunologie de krachten gebundeld.

De missie van dit laboratorium is te onderzoeken hoe verschillende bestralingsmethodes het afweersysteem beïnvloeden. Als deze effecten goed in kaart gebracht worden, kunnen we beter inschatten welke bestralingsmethode het afweersysteem zo goed mogelijk laat werken, en welke immunotherapie het beste is voor de verschillende patiënten. Hiermee kunnen we de basis leggen voor een effectieve combinatie van radiotherapie en immunotherapie en betere kans maken op genezing van patiënten met kanker.

Overzicht onderzoekspresentaties


Het kind als medeonderzoeker

Hetteke Hiltermann & Malou Luchtenberg | m.l.luchtenberg@umcg.nl

Medisch-wetenschappelijk onderzoek met kinderen is van groot belang om meer kennis te vergaren over ziekten en behandelmethoden.

Om deelname van kinderen aan onderzoek te verbeteren, is het cruciaal om te begrijpen hoe kinderen dit zelf ervaren. Daarom heb ik kinderen geïnterviewd over hun onderzoeksdeelname. Om verkeerde interpretatie te voorkomen, hebben andere kinderen (11-14 jaar) geholpen met het analyseren van de interviews. Dit bracht niet alleen een waardevolle toevoeging aan de onderzoeksresultaten, maar zorgde er ook voor dat de kinderen nieuwe vaardigheden leerden en reflecteerden op ziekte en gezondheid in hun eigen omgeving. De medeonderzoekers vonden het leuk en leerzaam en werden zich meer bewust van het belang van medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Overzicht onderzoekspresentaties


Ontbrekend puzzelstuk

Anita Kuppens | ipatoo@upcmail.nl

Een oral history project naar de opvoedingspraktijken van vrouwen (en mannen) die tijdens de tweede feministische golf kinderen hebben opgevoed en zichzelf feminist noemden. De tweede feministische golf rolde van 1967 tot en met 1992 over Nederland. Een belangrijk uitgangspunt van het feminisme was (en is) het bereiken van een gelijkwaardige positie voor mannen en vrouwen.

Ik ga er vanuit dat naast het sleutelen aan de omgeving waarin mensen opgroeien, deze vrouwen ook hebben ingezet op het bijsturen van hun kinderen in het zich verwerven van de als vanzelfsprekend ervaren sekserollen. Wat is daarin door deze vrouwen (en eventueel mannen) ondernomen? Graag wil ik ook de kinderen van toen interviewen die inmiddels volwassen zijn en terug kunnen kijken op hun opvoeding. Wat heeft een “feministische” opvoeding hen opgeleverd? Of hebben ze er last van gehad? 

De werkzame praktijken uit het verleden leiden tot een handreiking aan ouders van nu die hun kinderen genderbewust of genderneutraal willen opvoeden. Graag wil ik overigens ook met de ouders van nu in gesprek over hun genderbewuste opvoedingspraktijken.

Voor de uitvoering van dit project ben ik op zoek naar samenwerkingspartners in het kader van het realiseren van een NWA aanvraag. Tevens ben ik op zoek naar respondenten.

Overzicht onderzoekspresentaties