Synergy Conference

Op 7 februari 2019 vond hét evenement voor sociale en geesteswetenschappen in Nederland plaats: Synergy Conference 2019. Keynote-sprekers, experts en jonge talenten gingen met elkaar én het publiek in debat over de waarde en impact van onderzoek in de sociale en geesteswetenschappen in de volle breedte.

Beeldmerk Synergy Conference 2019

Thema

Vanuit een 360-gradenblikveld kwamen verschillende perspectieven van de vakgebieden binnen de sociale en geesteswetenschappen aan bod. Kortom: THINK360!

Een van de onderwerpen op deze dag was de impact van digitalisering op de wetenschap en op ons dagelijks leven. Welke invloed hebben big data en artificial intelligence bijvoorbeeld op sociaal- en geesteswetenschappelijk onderzoek? Wat voegt digitalisering van bronnen toe aan de wetenschap? Wat betekenen robotisering en virtual reality voor de maatschappij?

Voor wie

Synergy Conference 2019 was gratis toegankelijk voor iedereen die in Nederland werkzaam is in de sociale en geesteswetenschappen, van aio's en postdocs tot hoogleraren. Ook bestuurders, beleidsmakers en professionals van bij onderzoek in de sociale en geesteswetenschappen betrokken maatschappelijke organisaties waren van harte welkom.

Voertaal

Engels


Impressies