Smart Culture Conferentie

Het Smart Culture - Kunst en Cultuur programma is gericht op onderzoek op het gebied van kunst, cultuur, erfgoed en media in relatie tot de creatieve industrie. Het doel is verbindingen te leggen tussen concrete innovatieve kunst- en cultuurpraktijken en meeromvattende wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken.

Jaarlijks vindt steeds met een andere samenwerkingspartner de Engelstalige Smart Culture - Kunst en Cultuur Conferentie plaats. Doel is om onderzoekers van universiteiten, hogescholen en kunst- en cultuurinstellingen te inspireren en hen te verbinden daar waar kunst, cultuur en wetenschap elkaar raken.