Pump Your Career

Talentendag voor vrouwelijke wetenschappers

NWO en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) organiseren elke drie jaar Pump Your Career waarin talent- en carrièreontwikkeling voor vrouwen in de wetenschap centraal staat.

Pump Your Career- Een vrouw in toga en roze pumps beklimt een trapPump your Career is het carrière evenement voor vrouwen in de wetenschap

NWO en LNVH hechten grote waarde aan diversiteit in de wetenschap en aan het benutten van al het in de wetenschap aanwezige talent. De doorstroom van vrouwen naar de top van de wetenschap is daarom een belangrijk speerpunt. Met Pump your Career willen NWO en het LNVH daar een bijdrage aan leveren. Het evenement is bedoeld voor vrouwen werkzaam in de wetenschap (PhDs, postdocs, universitair (hoofd)docenten, hoogleraren, lectoren), en beleidsmedewerkers en beleidsmakers t.a.v. genderdiversiteitsbeleid.