Physics@Veldhoven

Physics@Veldhoven 2019 vond plaats op 22 en 23 januari 2019.

Physics@Veldhoven 2019

Dit congres omspant alle aspecten van de natuurkunde en is het grootste in zijn soort in Nederland. Traditioneel wordt jonge onderzoekers de kans gegeven zichzelf en hun werk te presenteren naast vermaarde namen uit de Nederlandse en internationale natuurkundewereld. Het programma bevat een scala van onderwerpen waaronder Subatomaire fysica, Nanofysica/-technologie, Licht en Materie, Atomaire, moleculaire en optische fysica, Statistische fysica en zachte gecondenseerde materie, Oppervlaktes en grensvlakken, Vloeistoffysica, Plasmafysica en fusiefysica en Sterk gecorreleerde systemen.

Stuurgroep 2019

Herman Clercx (TU/e), Hans Hilgenkamp (UT) en Stan Bentvelsen (Nikhef) zijn de leden van de Stuurgroep Physics@Veldhoven 2019. Deze stuurgroep beslist over de opzet van de conferentie en benoemt de programmacommissie voor het invullen van het programma.

Programmacommissie 2019

Ron Heeren (MU): Atomaire, moleculaire en optische fysica
Esther Alarcón Lladó (AMOLF): Licht en materie
Bert Koopmans (TU/e): Nanofysica/-technologie
Daniela Kraft (voorzitter) (LEI): Statistische fysica en zachte gecondenseerde materie
Alexander Khajetoorians (RU): Oppervlaktes en grensvlakken
Johan Padding (TUD): Vloeistoffysica
Jonathan Citrin (DIFFER): Plasmafysica en fusiefysica
Marieke Postma (Nikhef): Subatomaire fysica
Anne de Visser (UvA): Sterk gecorreleerde systemen

Meer informatie

Voor meer informatie over deze conferentie kunt u contact opnemen met de organisatie via e-mail.

Kijk voor meer informatie over het programma en abstracts voor Physics@Veldhoven op het Engelstalige gedeelte van deze website.

Voor foto’s en videomateriaal van Physics@Veldhoven zie Archives.


Physics@Veldhoven 2019 aankondiging

Team Veldhoven

Team Veldhoven bestaat dit jaar uit Ammeret Rossouw, Marcel Hoek, Mirjam van Ooijen, Renée Calon, Margit de Kok en Martine van Harderwijk.