Physics@Veldhoven

Physics@Veldhoven vond plaats op 23 en 24 januari 2018. Dit congres omspant alle aspecten van de natuurkunde en is het grootste in zijn soort in Nederland.

Physics@Veldhoven 2018

Traditioneel wordt jonge onderzoekers de kans gegeven zichzelf en hun werk te presenteren naast vermaarde namen uit de Nederlandse en internationale natuurkundewereld. Het programma bevat een skala van onderwerpen waaronder Subatomaire fysica, Nanofysica/-technologie, Licht en Materie, Atomaire, moleculaire en optische fysica, Statistische fysica en zachte gecondenseerde materie, Oppervlaktes en grensvlakken, Vloeistoffysica, Plasmafysica en fusiefysica en Sterk gecorreleerde systemen.

Om een idee te krijgen van de conferentie bekijkt u de compilatievideo van Physics@Veldhoven 2017.

Stuurgroep 2018

Herman Clercx (TU/e), Hans Hilgenkamp (UT) en Stan Bentvelsen (Nikhef) zijn de leden van de Stuurgroep Physics@Veldhoven 2018. Deze stuurgroep beslist over de opzet van de conferentie en benoemt de programmacommissie voor het invullen van het programma.

Programmacommissie 2018

De leden van de programmacommissie van Physics@Veldhoven 2018 zijn Daniela Kraft (LEI), André Mischke (UU), Thomas Morgan (DIFFER), Jeroen van Oijen (TU/e), Anouk Rijs (RU), Daniel Vanmaekelbergh (UU), Anne de Visser (UvA) en Harold Zandvliet (UT).

Voor meer informatie over deze conferentie kunt u contact opnemen met de organisatie via e-mail of telefoon +31 30 600 12 22.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het programma en abstracts voor Physics@Veldhoven op het Engelstalige gedeelte van deze website.


Physics@Veldhoven 2018 aankondiging

Team Veldhoven

Team Veldhoven bestaat dit jaar uit Marcel Hoek, Varsha Kapoerchan, Margit de Kok, Martine van Harderwijk en Mirjam van Ooijen.