Physics@Veldhoven

Physics@Veldhoven 2020 vindt plaats op 21 en 22 januari 2020.

Physics@Veldhoven 2020

Dit congres omspant alle aspecten van de natuurkunde en is het grootste in zijn soort in Nederland. Traditioneel wordt jonge onderzoekers de kans gegeven zichzelf en hun werk te presenteren naast vermaarde namen uit de Nederlandse en internationale natuurkundewereld. Het programma bevat een scala van onderwerpen waaronder Subatomaire fysica, Nanofysica/-technologie, Licht en Materie, Atomaire, moleculaire en optische fysica, Statistische fysica en zachte gecondenseerde materie, Oppervlaktes en grensvlakken, Vloeistoffysica, Plasmafysica en fusiefysica en Sterk gecorreleerde systemen.

Registreren kan hier.

Programmacommissie 2020

  • Shirin Faraji (RUG): Atomaire, moleculaire en optische fysica
  • Esther Alarcón Lladó (AMOLF): Licht en materie
  • Wilfred van der Wiel (UT): Nanofysica/ -technologie
  • Joshua Dijksman (WUR): Statische fysica en zachte gecondenseerde materie
  • Alexander Khajetoorians (chair) (RU): Oppervlaktes en grensvlakken
  • Daniel Tam (TUD): Vloeistoffysica
  • Josefine Proll (TU/e): Plasmafysica en fusiefysica
  • Gideon Koekoek (UM/Nikhef): Subatomaire fysica
  • Milan Allan (LEI): Sterk gecorreleerde systemen

Meer informatie

Voor meer informatie over deze conferentie kunt u contact opnemen met de organisatie via e-mail.

Wilt u de afgelopen editie nog eens herbeleven? Bekijk hier de compiliatiefilm en de fotoverslagen van maandag 21 januari, dinsdag 22 januari en woensdag 23 januari.


Team Veldhoven

Team Veldhoven 2020 bestaat dit jaar uit Wieteke de Boer, Shashini Munshi, Mirjam van Ooijen, Renée Calon, Margit de Kok en Pam van Schouten.