Conferentie NWO-MVI 'Connecting practices'

Op de conferentie NWO-MVI Connecting practices stond de meerwaarde van de MVI-benadering voor praktijk en maatschappij centraal. De verbinding en dialoog tussen wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij is daarbij een belangrijke invalshoek.

Plenair programma

In het plenaire programma spraken Jeroen van den Hoven (Technische Universiteit Delft), Luuk Klomp (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat), Bas Boorsma (Cisco) en Françoise Rost van Tonningen (Rabobank) over MVI en de digitale samenleving.

Workshops

Daarnaast waren er workshops over MVI en smart mobility, energie, circulaire economie. Ook over samenwerking tussen onderzoekers en (publieke en private) partners evenals over MVI en ‘learning communities’ zijn er workshops. Gedurende de dag werd er gewerkt aan een tweetal vragen van bedrijven waaraan NWO-MVI kon bijdragen.

Meer informatie