DutchBiophysics

Algemene informatie

DutchBiophysics is dé jaarlijkse tweedaagse conferentie over moleculaire en cellulaire biofysica. Het doel van de conferentie is om alle Nederlandse onderzoeksgroepen in deze twee vakgebieden van de biofysica samen te brengen. DutchBiophysics vindt plaats op maandag 5 en dinsdag 6 oktober 2020.

DutchBiophysics 2020 gaat digitaal!

NWO handelt in lijn met de maatregelen die het kabinet neemt in de aanpak van het coronavirus. Omdat het nog niet duidelijk is wat de maatregelen na 1 september zullen zijn, heeft NWO besloten om DutchBiophysics dit jaar digitaal te laten plaatsvinden.

De organisatie doet haar uiterste best om de deelnemers een interessant en uitnodigend digitaal programma aan te bieden. Op dit moment wordt er druk gewerkt aan de vorm van de conferentie. 

We hebben uw input nodig om de digitale DutchBiophysics 2020 mogelijk te maken! Wij herhalen hierbij de oproep om abstracts voor mondelinge presentaties in te dienen. De geselecteerde mondelinge presentaties zullen worden opgenomen in parallelsessies in het conferentieprogramma, vergelijkbaar met de vorige edities, maar nu via een online platform.

Programma

Het programma van DutchBiophysics bestaat uit een keynote presentatie, diverse plenaire sessies met genodigde nationale en internationale sprekers, parallelle sessies en posterpresentaties op diverse specifieke thema's.

Tijdens de conferentie worden de BioPM Thesis Prijs en de BioPM Poster prijs uitgereikt door Vereniging voor Biofysica en Biomedische Technologie (BioPM).

Thema's

De thema’s omvatten de biofysica van levende cellen en hun membranen, het cytoskelet, moleculaire motoren, DNA en RNA eiwit interacties, theoretische biofysica, systeembiologie en netwerken, fotosynthese, en nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van licht- en elektronmicroscopie, imaging en spectroscopie, force probes, (bio)chemische synthese, nanotechnologie, en biomedische technologie.

Organisatie

DutchBiophysics wordt georganiseerd en gesponsord door NWO domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW), in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Microscopie (NVvM), de Vereniging voor Biofysica en Biomedische Technologie (BioPM), en de Dutch Society for Cell Biology (DSCB).

Contact

U kunt contact opnemen met de organisatie via biophysics@nwo.nl.

Meer informatie

Meer informatie over de conferentie vindt u op het Engelstalige gedeelte van de NWO-website.