Bessensap filmwedstrijd inzendingen

Hieronder ziet u een overzicht van alle deelnemende filmpjes van de NWO Bessensap filmwedstrijd 2013.

Wilt u meer weten over het filmpje, of bent u filmmaker/animator en wilt u graag met een van onderstaande ideeen aan de slag, neemt u dan contact op met bessensap@nwo.nl. Wij brengen u graag in contact met de onderzoeker. Ga naar de afspeellijst met alle filminzendingen.

 

 

Starflood – Tom Raadgever – Grontmij

STAR-FLOOD is een door de Europese Commissie gefinancierd bestuurskundig en juridisch onderzoek naar de wijze waarop publieke en private partijen samenwerken aan overstromingsrisicobeheer. We evalueren voor 18 stedelijke regio's in 6 landen wat goed werkt en wat minder goed. Daaruit trekken we lessen over hoe we in Europa beter met overstromingsrisico’s kunnen omgaan. Om de urgentie en toegevoegde van ons onderzoek duidelijk te maken willen we graag een film maken in de stijl van de Keuringsdienst van Waarde. Terwijl het water hem aan de lippen staat, belt de hoofdpersoon diverse instanties om te vragen wie hem waarmee kan helpen.

Stamping the nanotube – Fei Pei – TU Delft

Om een breed publiek aan te spreken hebben we gekozen voor een blockbuster film trailer stijl. Het verhaal gaat over de speurtocht naar de ultieme quantum nanobuis device. We hebben een nieuwe techniek ontwikkeld om dat te realiseren, namelijk door één individueel nanobuisje te stempelen op een reeds gemaakte chip. Dit is een belangrijke stap in de richting van het creëren van een nanobuis quantum bit, het alternatief voor de huidige computerbits. Meer informatie

Kunnen vissen pijn ervaren? – Bernice Bovenkerk

Kunnen vissen pijn ervaren? Hebben ze emoties? Kennen ze angst? En wat zegt het antwoord op deze vragen voor onze omgang met vissen? Nu de oceanen overbevist zijn, worden steeds meer vissen gehouden op kwekerijen. Als we vissen gaan houden, en misschien zelfs domesticeren, betekent dit dat we bepaalde plichten tegenover hen hebben. We moeten gaan nadenken over de vraag hoe we hun welzijn het best kunnen garanderen. Ook rijst de vraag of we überhaupt wel vissen mogen houden en doden. Met een team van biologen, fysiologen, hersenwetenschappers en ethici proberen we deze vragen te beantwoorden.

Boerderij op zee – Willem Brandenburg – Plant Research International Wageningen UR

Onze planeet Aarde wordt niet groter, terwijl er de komende veertig jaar 3 miljard mensen bijkomen. Kunnen we ons in de toekomst verzekeren van genoeg voedsel en kunnen we de vergroening van grondstoffen voor industrie en energie wel waarmaken? Alles wat we kwijtraken op het land eindigt in zee. En de zee is 70% van het aardoppervlak. Dat komt goed uit, want daar kunnen we met behulp van zeewier de plantaardige productie wereldwijd verdubbelen, de vervuiling van de zee tegengaan en de ecologische voetafdruk van de landbouwproductie met de helft verminderen. Dat is nou precies wat nodig is.

Efficiëntere zonnecellen – Lourens van Dijk – Universiteit Utrecht

Onze honger naar energie is groot. Alternatieven voor verbranding van fossiele brandstoffen moeten snel gevonden worden om de effecten van klimaatverandering en energietekort te beperken. Goede alternatieven zoals omzetting van wind- en zonne-energie bestaan al en kunnen economisch gezien al uit in diverse regio's. Om de opwekking van energie met zonnecellen grootschaliger te maken zullen de kosten verder omlaag moeten. In dit filmpje wordt een concept voor rendementsverhoging (en kostenverlaging) van zonnecellen uitgelegd. Hopelijk geeft dit meer inzicht in hoe we met onze elektronen verslaving kunnen overleven.

Van A naar Bloedvat.nl – Yael Nossent – Leids Universiteit Medisch Centrum

Als een slagader verstopt raakt, vergelijkbaar met een verkeersopstopping, kan ons lichaam zelf 'omleidingen' in de bloedbaan maken, om bloedtoevoer naar organen te herstellen. Deze groei van nieuwe bloedvaten werkt helaas vaak suboptimaal in patiënten met hart- en vaatziekten. Net als wegwerkzaamheden leiden bestaande therapieën om dit proces te stimuleren niet alleen tot nieuwe bloedvaten, maar ook tot het versneld dichtgroeien van bestaande bloedvaten, meer files dus! In mijn onderzoek kunnen wij door middel van subtiele veranderingen, zoals het mengpaneel van een DJ, het proces zo sturen dat groei van nieuwe bloedvaten wordt gestimuleerd, zonder dat bestaande vaten verder dichtgroeien.

Zijn de mensen gelukkiger geworden? – Paul Wartena – EHERO, Erasmus Universiteit Rotterdam

Zijn mensen gelukkiger geworden? Er is discussie of het geluk de laatste 50 jaar is toegenomen, hetzelfde gebleven of juist is afgenomen. We laten de argumenten voor alle standpunten zien, bijvoorbeeld dat geluk erfelijk is, dus gelijk moet blijven aan de hand van beelden (of filmfragmenten) en geven dan de resultaten van onderzoek.

Zichtbaar maken van tumoren – Nynke van den Berg – LUMC

Met moleculaire beeldvorming kunnen tumoren worden opgespoord aan de hand waarvan het behandelingstraject van de patiënt geselecteerd kan worden. Echter, deze beelden zijn vaak van weinig toegevoegde waarde als de patiënt eenmaal op de operatietafel ligt. De huidige uitdaging ligt dus bij het zichtbaar maken van deze tumoren voor de chirurg. Een manier om dit te doen het gebruik van hybride contrastmiddelen in combinatie met robot-geassisteerde chirurgie. De robot biedt daarin een platform om verschillende beeldvormende technieken in de operatiekamer te introduceren. Om het concept te illustreren tonen we hier het voorbeeld van beeldgeleide verwijdering van schildwachtklieren van de prostaat.

Quantum Dot Solar Cell – Mohan Akshatha – Utrecht University

This movie shows 2 different kinds of solar cell, one the conventional one, and the other with the special materials that we synthesis in this project called the Quantum dots. The movie is named at highlighting the advantage of Quantum dots, and how it can enhance the efficiency of a solar cell.

Actief transport in zenuwcellen – Josta Kevenaar – Universiteit Utrecht

Actief transport in zenuwcellen is essentieel om materiaal vanuit de celkern helemaal naar het uiteinde van een uitloper te brengen om zo een zenuwcel te laten groeien of om nieuwe verbindingen te maken. In de film volgen we een persoon in een auto die tijdens zijn reis naar zijn werk te maken krijgt met verschillende verkeerssituaties, zoals een file of wegversperringen. Dit wordt afgewisseld met een animatie waarin dezelfde gebeurtenissen worden vertaalt naar vergelijkbare situaties in een zenuwcel. Door cellulair transport dichter bij het transport in ons dagelijks leven te brengen willen wij de rol van transport in zenuwcellen verduidelijken.

Spelenderwijs computers taal laten leren – Johan Bos – Rijksuniversiteit Groningen

Computertaalkunde is overal aanwezig in onze maatschappij - van automatische spellingcorrectie tot vertaalprogramma's. Toch zijn computers nog lang niet zo goed in het verwerken van taal als wij mensen. Om dit te verbeteren maken computer-taalkundigen gebruik van de intuïtie van mensen: door heel veel gegevens over taal en betekenis te verzamelen, kan de computer leren hoe taal in elkaar zit.

Modelleren van menigten – Joep Evers – Technische Universiteit Eindhoven

In deze minuut geef ik een impressie van het belang van het modelleren van menigten, om rampen zoals verdrukking in de toekomst te kunnen voorkomen. Natuurlijk is de tijd te kort om in details te treden. Mijn idee is om in vijf minuten antwoord te geven op vragen die de kijker na deze ene minuut nog heeft. Bijvoorbeeld: Wat gaat er schuil achter die formule die in beeld kwam? Hoe helpt wiskunde precies om collectief gedrag te begrijpen? Welk extra inzicht kan onze academische benadering geven? Hoe wordt deze kennis in de praktijk gebruikt om onze veiligheid te garanderen?

Wat een zwart gat met licht doet – Christiaan Brinkerink – RU Nijmegen

Hoe ziet de omgeving er eigenlijk uit wanneer je vlak bij een zwart gat bent? We weten dat de ruimte-tijd daar sterk gekromd is, maar welke effecten zie je daardoor optreden? Met een zelfgeschreven stukje software probeer ik te laten zien wat je zoal ziet op je weg naar een zwart gat. Zowel het effect van speciale relativiteit (hoge snelheid) als de gevolgen van algemene relativiteit (gekromde ruimte-tijd) komen aan bod hiermee. Via een kort filmpje en dit computerprogramma is mooi zichtbaar te maken wat een zwart gat met licht doet.

Stelende planten – Vincent Merckx – Naturalis Biodiversity Center

Bijna alle planten maken gebruik van schimmels om water en mineralen uit de bodem te halen. In ruil hiervoor krijgen de schimmels voedingstoffen van de planten. Sommige planten maken hier handig misbruik van door voedingstoffen te stelen van omringende planten via gemeenschappelijke bodemschimmels. Ik bestudeer de evolutie en interacties van deze 'stelende' planten. Het is echter moeilijk om dit systeem en mijn onderzoek hieraan bevattelijk uit te leggen. Het onderwerp leent zich echter bijzonder goed om in een korte animatie toe te lichten en zo'n filmpje zou dan ook een nuttig instrument zijn om deze buitengewone interactie duidelijk te maken.

Catch the wave! – Vera Munde – Rijksuniversiteit Groningen

Eerst is een sportieve jonge man op zijn surfplank te zien. Waar is hier de link met mensen met ernstige meervoudige beperkingen? Na een korte uitleg over alertheid en beelden van een persoon met ernstige meervoudige beperkingen volgt een scène waarin een persoon met ernstige meervoudige beperkingen surft. De alertheid van deze mensen verandert namelijk in golven. Dan wordt de persoon met ernstige meervoudige beperkingen vergezeld door een begeleider. Onze oproep aan de begeleider: Volg de alertheidsgolven! Catch the wave!

Nieuw ziektebeeld door DNA-mutatie – Robin Peeters – Erasmus MC

De ontdekking en behandeling van een nieuw ziektebeeld: Wij en onderzoekers uit Cambridge hebben recent een nieuw ziektebeeld ontdekt. Patiënten met dit ziektebeeld hebben een DNA mutatie die er toe leidt dat schildklierhormoon niet goed functioneert. Dit uit zich bij deze patiënten onder andere in groeivertraging en ontwikkelingsachterstand. Dit is belangrijk omdat patiënten met dit nieuwe ziektebeeld waarschijnlijk goed behandeld kunnen worden met reeds beschikbare schildklierhormoontabletten. Deze kosten slechts 30 euro per jaar, terwijl behandeling met bijvoorbeeld groeihormoon duizenden euro's per jaar kost. Met mijn filmidee hoop ik meer ruchtbaarheid te geven aan dit nieuwe ziektebeeld, zodat we meer patienten met deze DNA mutatie kunnen identificeren en behandelen.

Effective brain cancer treatment – Pieter Gaillard – to-BBB technologies BV

If you care about helping patients with brain cancer, Alzheimer's and ALS you want to see this video pitch. You will learn about an exciting new technology enabling treatments to become effective in the brain. Watch and join us in this endeavor.

Een nieuwe aanpak voor proefdieronderzoek nodig – Peter van Meer – Universiteit Utrecht

Proefdier onderzoek is routine bij het ontwikkelen van geneesmiddelen. Dat doen we om te voorspellen of het in de mens veilig zal zijn. Maar hoe zit dat met de nieuwe generatie medicijnen die bestaan uit eiwitten? Ons onderzoek toont aan dat daar dierproeven juist niet veel bijdragen. Voor die producten kun je in vitro voorspellen wat er gaat gebeuren en is het in dieren te immunogeen. Er is dus een andere aanpak nodig!

Dealen met conflicten rondom De Veehouderij – Marianne Benard – Vrije Universiteit Amsterdam

Bij de veehouderij zijn veel verschillende stakeholders betrokken die elk hun eigen visie en belangen hebben. Soms geeft dit conflict, zoals we recent hebben gezien met het megastallendebat. Ik heb onderzocht hoe bruggen gebouwd kunnen worden tussen verschillende stakeholder groepen om zo win-wins te realiseren. Eerst heb ik verschillen tussen stakeholders in kaart gebracht via methoden als tekening, film en rollenspel. Vervolgens heb ik geëxperimenteerd onder welke omstandigheden mensen welwillend zijn om zich te verplaatsen in de ander en de ander een hand toe te rijken. De resultaten zijn verrassend, soms prikkelend en relevant voor de toekomst van de veehouderij.

Hoeveel gemeerd product op de huid wordt opgenomen door het lichaam? – Jacqueline Biesterbos – UMC St Radboud

Hoeveel product dat door de consument op de huid gesmeerd wordt, wordt ook daadwerkelijk opgenomen door het lichaam? Dit is de centrale vraag in mijn promotieonderzoek, die ik beantwoord met een vrijwilligersstudie. Een persoonlijk verzorgingsproduct bestaat uit verschillende ingrediënten, waaronder decamethylcyclopentasiloxaan. Een hele mond vol, daarom wordt de afkorting D5 gebruikt. In de film wordt de stof D5 voorgesteld als een succesvolle popgroep, zoals U2 en K3. De zangers van D5 leggen zelf uit welke weg zij afleggen tijdens mijn onderzoek. Wat is de weg naar succes? Vanaf het opbrengen van een product tot en met de analysetechniek (TD-GC-MS).

Veroudering/vergeetachtigheid – Ineke van Zanten – UMCG

In de Eriba Science Hall (UMCG) laat een 12-jarige bezoeker een foto maken in de ageing machine. De foto toont hoe deze bezoeker er op 72-jarige leeftijd uit zal zien en dit roept vragen op. Hoe groot is de kans op vergeetachtigheid evenals bij haar oma? Een onderzoeker legt uit dat het risico op vergeetachtigheid misschien verkleind kan worden omdat er een onderzoek gaande is in muizenstamcellen naar een erfelijke factor die eiwitklontering in de hersenen veroorzaakt. Deze klontering is verantwoordelijk voor vergeetachtigheid. Het zou mooi zijn dat deze factor uitgeschakeld of vervangen kan worden waardoor er geen klontering is.

Analyseer tweets met twiqs.nl - filmwedstrijd NWO Bessensap – Erik Tjong Kim Sang – Netherlands Escience Center

Het Netherlands eScience Center heeft ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek in 2013 een website ontwikkeld waarmee grote hoeveelheden tweets kunnen worden doorzocht en geanalyseerd. De website, twiqs.nl, wordt op dit moment gebruikt voor onderzoek naar Nederlandse dialecten en informatie-extractie. Het filmpje geeft hier voorbeelden van.

The Power Within – Daphne van Elsland – Universiteit van Leiden

Ons immuunsysteem is onze enige echte 'power within'. Het beschermt ons lichaam en kan met al zijn biochemische wapens zelfs kankercellen opsporen en vernietigen. In mijn film wil ik me gaan focussen op de werking van onze magische immuunprocessen. Tevens wil ik illustreren hoe wetenschappers deze immuunprocessen gebruiken als uitgangspunt voor zogenaamde kanker immuuntherapieën.

It Takes Two to Tangle – Tristan Kohl – Rijksuniversiteit Groningen

You're watching this movie on a screen that is very likely to have been made by firms in China, Germany, South Korea, Taiwan and the US. Countries from around the world are trading with and investing in each other like never before. Governments implement economic integration agreements (EIA) to help firms do business abroad. But as you can see, EIAs are spreading like wildfire. At this rate, we’re headed for chaos. Is this really helping the global economy? Why are governments still signing so many of them? Do we really know that they work? And what’s wrong with the alternative(s)?

Kunnen kinderen goed beslissen over meedoen aan medicatieonderzoek? – Irma Hein – AMC en de Bascule Amsterdam

Kunnen kinderen goed beslissen over meedoen aan medicatieonderzoek? Meer dan 50% van de medicatie die aan kinderen wordt voorgeschreven is niet onderzocht bij deze leeftijdsgroep. Gevolg is dat artsen in veel gevallen alleen medicijnen buiten de geregistreerde indicatie kunnen voorschrijven aan zieke kinderen. De wettelijke leeftijdsgrens waarop kinderen mogen meebeslissen over meedoen aan medicatieonderzoek ligt bij 12 jaar. Maar... hoe weten we welke kinderen wilsbekwaam zijn om mee te beslissen? En... klopt deze leeftijdsgrens? Dit is nog niet eerder systematisch onderzocht.

Bij de MacKID-studie onderzoekt een team van kinderpsychiaters en --psychologen van AMC/de Bascule Amsterdam:1) Of we wilsbekwaamheid bij kinderen goed kunnen bepalen met een interview 2) Hoe wilsbekwaamheid samenhangt met leeftijd, IQ, en andere eigenschappen. Bij 160 pediatrische patiënten die gevraagd worden voor deelname aan medisch onderzoek, worden de uitkomsten van een gestructureerd interview vergeleken met een referentiestandaard.

Actieve vaatwanden – Jaap van Buul – Sanquin Research and Landsteiner Laboratory

Wij willen laten zien dat een bloedvat meer is dan een transportvat alleen. Om ons te beschermen tegen binnendringers zoals bacteriën bewegen witte bloedcellen vanuit het bloedvat door de bloedvatwand heen richting de bacterie. De binnenkant van de bloedvatwand assisteert de witte bloedcellen door ze actief te grijpen en ze erdoor heen te trekken. Dit is een nieuwe visie hoe een actieve vaatwand meewerkt met het bestrijden van ongewenste binnendringers zoals bacteriën. Wij willen nu een film maken over dit proces met onze ogen in de witte bloedcel en hoe deze het proces van uittreding uit het bloedvat ervaart.

Cannabis als pijnstiller: drugs op recept of geneeskundige innovatie – Marjan de Vries – UMC st Radboud

Cannabis is in Nederland vooral bekend als de softdrugs hasj en wiet. In het UMC St Radboud onderzoeken wij mogelijke toepassingen van cannabis als pijnstiller bij complexe buikpijnklachten. Hiervoor testen wij Namisol®, een tablet op basis van zuivere, natuurlijke THC. THC is de stof uit de cannabisplant, waaraan de meeste pijnstillende effecten worden toegeschreven.

Ons doel is eenvoudige en heldere toelichting van dit politiek actuele onderwerp.  Interessant hierbij is de scheiding tussen cannabis als drug en cannabis als medicijn, zeker wanneer de schadelijke effecten van het roken ervan worden weggenomen.

The weirdness of quantum entanglement – Wolfgang Pfaff – Kavli Institute of Nanoscience Delft

The movie is supposed to visualize the weirdness of quantum entanglement, as witnessed in our latest experiment.

Gedachtenleeskampioen van de natuur – Max van Duijn – Universiteit Leiden

Mensen zijn de gedachtenleeskampioen van de natuur. Veel beter dan alle andere dieren kunnen wij inschatten wat anderen denken. Deze vaardigheid is voor ons als megasociale dieren van levensbelang. Het gaat hierbij om het soort gedachtenlezen dat alle normaal ontwikkelde mensen beheersen: je genereert de hele dag door grote hoeveelheden informatie over wat anderen denken, zonder dat je hiervoor een bovennatuurlijke gave of hersenscanner nodig hebt. Uit mijn onderzoek blijkt dat dit niet alleen een eigenschap van onze individuele breinen is, maar dat via taal en verhalen overgedragen vaardigheden een cruciale rol spelen bij de werking van dit mechanisme.

Mensachtige zorgrobots – Matthijs Pontier – Vrije Universiteit

Binnen SELEMCA ontwikkelen we, samen met zorginstellingen en creatieve industrie, mensachtige zorgrobots. Deze zorgrobots kunnen bijvoorbeeld patiënten motiveren gezondere keuzes te maken, ondersteunen bij het vinden van passende zorg of gewoon een spelletje spelen. Hiervoor ontwikkelen we op basis van theorie over mensen software waardoor robots zich menselijk kunnen gedragen. Denk bijvoorbeeld aan emotionele intelligentie, creativiteit en moreel redeneren. Ook onderzoeken we hoe de gebruiker dergelijke robots ziet en hoe we dit kunnen vertalen naar zinvolle toepassingen. In het filmpje willen we aan de hand van voorbeeld-interacties laten zien wat we onderzoeken en hoe dit zich manifesteert in de praktijk.

Succesfactoren van samenwerkingsverbanden in de non-profit sector – Jelly Zuidersma – Netwerk Zon

In het proefschrift heb ik gekeken naar succesfactoren van samenwerkingsverbanden in de non-profit sector. Dit heeft onder anderen een instrument voor het observeren van wederkerigheidsgedrag versus statusgedrag van professionals opgeleverd.

Mondgezond – Bruno Loos – ACTA (UvA en VU)

Mondinfecties en ontstekingen hebben invloed op de gezondheid van het hele lichaam. Bacteriën uit de mond gaan 'op reis' door het lichaam en nestelen zich in bloedvaten, hart, hersenen of lever. Behandeling van mondinfecties en ontstekingen geeft een betere conditie van de bloedvaten. In mijn film wil ik deze invloed en ons onderzoek 'MondGezond' verbeelden in het Corpus in Leiden. Het idee is geïnspireerd op de film van Woody Allen. Ik sta op de tong en leg uit waar de chronische mondinfecties zitten en dan reis ik met bacteriën - verbeeld door 'bacteriemannetjes' - naar hart, lever, kransslagaderen, hersenen.

De wisselwerking tussen ecologie, evolutie en het genoom – Bregje Wertheim – Rijksuniversiteit Groningen

Ik onderzoek de wisselwerking tussen ecologie, evolutie en het genoom. Met 3 promovendi onderzoek ik de evolutie van afweer in fruitvliegen tegen parasitaire sluipwespen. Hoe verandert een genoom tijdens de evolutie van zo'n belangrijke eigenschap? En wat leidt tot verschillen in afweer? Voor de verfilming van de resultaten van mijn VIDI onderzoek wil ik graag een combinatie gebruiken van film, foto's en animaties. Daarmee kunnen we optimaal de verschillende dimensies van de fascinerende complexiteit laten zien: de insecten, hun gedrag, de verschillende bloedcellen die het wespen-ei inkapselen, en de evolutionaire veranderingen in het DNA en in een netwerk van genen.

Wist je dat je een bloed-hersenbarriére hebt? – Amar Oedit – BBBnedwork

Tekst volgt