Aanmelden voor werkgemeenschappen Natuurkunde

Onderzoekers kunnen van maximaal twee werkgemeenschappen Natuurkunde lid worden. Aanmelden kan doorlopend.

De vijf werkgemeenschappen Natuurkunde zijn:

Leden zijn:

  • hoogleraar aan een Nederlandse universiteit of instituut,
  • groepsleiders,
  • wetenschappelijk staflid aan een Nederlandse universiteit of instituut met een contract voor onbepaalde tijd (bijvoorbeeld U(H)D),
  • Tenure tracker
  • Senior-onderzoeker uit de industrie,
  • Senior-onderzoeker werkzaam buiten Nederland met bijzondere affiniteit voor het subgebied in Nederland.

Met het aangaan van een lidmaatschap bij een werkgemeenschap, gaat u ermee akkoord dat NWO uw gegevens kan gebruiken om u te informeren en advies te vragen over NWO, Natuurkunde en de door u geselecteerde werkgemeenschappen. Uw naam en affiliatie kunnen ook worden gedeeld met de Tafel Natuurkunde en de werkgemeenschapscommissies.

Meld u aan via het aanmeldformulier voor een of twee werkgemeenschappen naar uw keuze.

I would like to become a member of the research communities (pick max. 2)