Aangepaste planning Talentprogramma's

NWO heeft de planning van de Talentprogramma’s Rubicon, Veni, Vidi en Vici aangepast. Op deze manier kan NWO waarborgen dat aanvragers van financiering over een gelijk speelveld blijven beschikken en dat transparante en zorgvuldige beoordeling mogelijk blijft.

NWO vindt aanpassing van de planning noodzakelijk. Alle betrokkenen bij het aanvraag- en beoordelingsproces hebben daardoor voldoende tijd en ruimte om hun werk te doen. Niet alleen de beschikbaarheid van aanvragers maar ook die van referenten van onderzoeksvoorstellen en leden van beoordelingscommissies staat onder druk door de maatregelen die zijn ingesteld vanwege het coronavirus. Ook moeten NWO-medewerkers het proces op een adequate manier kunnen begeleiden.

Deze nieuwe planning van procedures is tot stand gekomen met vooral het veld van medische wetenschappen en zorgonderzoek in gedachten. Op deze aanvragers én commissieleden, voornamelijk clinici, wordt momenteel zodanig beslag gelegd in de bestrijding van de crisis, dat de verwachte beperkte beschikbaarheid van onderzoekers, referenten en commissieleden een gelijk speelveld voor aanvragers en transparante en zorgvuldige beoordeling niet mogelijk maakt.

Door deze aanpassingen voorkomt NWO dat tijdpaden van rondes van instrumenten binnen de Talentlijn elkaar gaan overlappen. Ook kan er nu na de zomer geen ongewenste piekdrukte ontstaan. De beschikbare inzet van referenten en commissieleden en de capaciteit bij NWO houdt met deze aanpassing stand, terwijl tevens de ‘eenheid’ van de Talentprogramma’s gehandhaafd blijft.

Dit zijn de maatregelen:

 • Rubicon

  Rubicon kent drie rondes per jaar. Aanpassingen zijn:

  • De deadline voor het indienen van aanvragen in de eerste ronde is verschoven van 31 maart naar 12 mei.
  • NWO voegt de tweede en derde ronde van 2020 samen tot één ronde, met als deadline 1 december 2020.
 • Veni

  De gevolgen voor de planning van de Veni-ronde 2021 zijn als volgt:

  Om te zorgen dat kandidaten voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op de Veni-ronde 2021 wordt de deadline voor indiening van vooraanmeldingen in de domeinen SGW, TTW en ZonMw verplaatst van september 2020 naar 7 januari 2021.

  Let op: voor het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) is de sluitingsdatum voor het indienen van een volledige aanvraag 20 mei 2021, 14:00 uur. Voor dit domein geldt geen vooraanmeldingsfase.

  Direct naar de callpagina

  Veni - ENW

  Veni - SGW

  Veni - TTW

  Veni -  ZonMw

 • Vidi

  Voor aanvragers van Vidi-financiering gelden deze aanpassingen:

  • De interviews met de kandidaten die in oktober 2019 hebben ingediend zouden in maart en april 2020 plaatsvinden. NWO verplaatst deze interviews naar september 2020.
  • De deadline voor de volgende Vidi ronde 2020 blijft begin oktober 2020.  Dit om het vaste ritme en daarmee de spreiding van de verschillende Talentprogramma’s te kunnen waarborgen.
  • Voor de kleine groep kandidaten die in september op interview komen, afgewezen worden, nog een indienkans hebben en opnieuw willen indienen geldt dat zij heel kort tijd hebben om hun aanvraag te herschrijven en in oktober in te dienen. Alleen zij krijgen daarom de keuze uit deze opties:
   • Aanvraag een jaar later indienen (2021) waarbij voor deze groep de peildatum van 1 oktober 2020 gehandhaafd blijft. (De peildatum bepaalt of de aanvrager nog mág indienen, namelijk maximaal 8 jaar na de promotiedatum.)
   • Meegaan in de reguliere ronde van 2020. Aanvragers krijgen dan tot 1 december 2020 de tijd om de aanvraag aan te passen en in te dienen.

  Veel interesse in uitstelregeling Vidi-ronde 2020

  Onderzoekers die door de coronamaatregelen niet in staat waren hun Vidi-aanvraag voor de ronde van 2020 voor te bereiden, konden uitstel aanvragen op basis van een gemotiveerd verzoek. De uitstelregeling is ingesteld naast de extensieregeling en biedt aanvragers met een laatste indieningskans in ronde 2020 en 2021 de gelegenheid om hun mogelijkheden tot indienen te behouden. De sluitingsdatum voor het indienen van een verzoek is inmiddels verlopen en er is door veel mensen gebruik van gemaakt. NWO wil transparant zijn over het gebruik van deze regeling omdat deze mogelijk effect heeft op komende rondes van het Talentprogramma-Vidi.

  Bijna 260 mensen hebben een aanvraag voor deze regeling ingediend. Dit is ongeveer de helft van het aantal mensen dat in 2018 of 2019 een aanvraag heeft ingediend. Het jaarlijkse budget voor het NWO-Talentprogramma Vidi blijft onveranderd. Het aantal uitgestelde aanvragen zal mogelijk leiden tot een toegenomen interesse in de aankomende rondes. De huidige Vidi-ronde 2020 sluit 6 oktober.

  Details over aanvullende maatregelen vindt u bij de betreffende callpagina

  NWO-Talentprogramma Vidi - Exacte en Natuurwetenschappen (ENW)

  NWO-Talentprogramma Vidi - Sociale en Geesteswetenschappen (SGW)

  NWO-Talentprogramma Vidi - Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW)

  NWO-Talentprogramma Vidi - Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen (ZonMw)

 • Vici

  Voor aanvragers van Vici-financiering geldt dat de nieuwe deadline voor het indienen van vooraanmeldingen 30 april 2020 blijft. De deadline was al met een maand verlengd na de eerste set maatregelen die NWO nam naar aanleiding van de corona-uitbraak. NWO gaat ervan uit dat het merendeel van de Vici-aanvragers deze beknopte aanvraag gereed of goeddeels gereed hebben. Daarom ziet NWO af van nog verdere verschuiving naar de toekomst om de spreiding van de rondes in de Talentlijn te kunnen handhaven.