Aan de slag met kennisbenutting

Kennisbenutting vergroot de kans op maatschappelijke impact van onderzoek. NWO vraagt onderzoekers daarom altijd aandacht te besteden aan kennisbenutting. Op een manier die aansluit bij de doelen van de financieringslijn.

Maar hoe doe je dat?

De workshops in de nieuwe e-learning omgeving op impact.nwo.nl helpen je concreet te maken hoe je de kans op maatschappelijk impact van je onderzoek kunt vergroten.

Wat kun je verwachten?

De workshops zijn modulair opgebouwd, in een e-learning omgeving. Je kunt dus zelf bepalen wanneer, met wie, waar en hoe vaak je ze gebruikt. Elke workshop bestaat uit een combinatie van ‘theorie’ en ‘aan de slag’ hoofdstukken met instructies. Je gaat stapsgewijs aan de slag met het concreet maken van je doelen en aanpak voor kennisbenutting.

Tips
- Begin op tijd! Denken over maatschappelijke impact kost tijd. Begin ermee voordat je een full proposal     gaat uitwerken.
- Doe het samen! Maak een vliegende start met je onderzoekspartners.

Wat leveren de workshops op?

  • Een concreet beeld van de maatschappelijke impact waarop je onderzoek zich richt en van de aanpak en bijbehorende kennisbenuttingsactiviteiten in je project of programma.
  • Ze helpen om  de verwachtingen en ieders rol en bijdrage binnen het onderzoeksteam en/of consortium helder te krijgen.
  • Een beter beeld van wat NWO verwacht in een aanvraag en een project met betrekking tot maatschappelijke impact.
  • Een stapsgewijze aanpak die je helpt te werken aan impactvolle teksten voor je aanvraag.

Welke workshops zijn er?

Animatie over drie impactbenaderingen van NWO

Doorgaans bepaalt NWO welke benadering wordt ingezet op basis van het doel en de focus van het financieringsinstrument. In sommige instrumenten mag de aanvrager kiezen. Weet je nog niet precies met welke benadering je aan de slag gaat? Check dan eerst deze korte animatie 'Drie impactbenaderingen van NWO'.