Gezuiverd restwater voor de landbouw

Binnen het programma Gesloten Kringlopen wordt onderzoek gedaan naar de verbindingen tussen water, agrarische productie, energie, biodiversiteit als...

Lees meer
Veldproeven gaven inzicht in de wisselwerking tussen bodem en irrigatiewater. Foto Ruud Bartholomeus

Call open: ruim 5,5 miljoen euro beschikbaar voor NWA-onderzoek naar Eenzaamheid

Er is nog weinig bekend over verschillende vormen van eenzaamheid bij diverse groepen in de samenleving, wat de oorzaken daarvan zijn en wat...

Lees meer
Meisje zit afgezonderd van de anderen

Brain Awareness Week

Van 13 t/m 19 maart is het Brain Awareness Week. Een week waarin we wereldwijd aandacht besteden aan het brein en de werking daarvan. NWO draagt bij...

Lees meer
Plastic hersenen op een papieren grafiek van hersengolven