Vrouw met boekje in haar hand bekijkt portretten in museum

Case

Lijstjes maken in tijden van culturele crisis

300 schrijvers uit het Panpoëticon Batavûm zwierven de wereld over

Case

Schat aan archeologische vondsten online

Oudheidkundige 'schatten' van hobbyarcheologen op nieuwe website

Uitreiking Promotiebeurs voor Leraren

Een kans om de aansluiting tussen scholen en universiteiten te versterken