Maatregelen vanwege coronavirus

Betekenis voor financieringsrondes en lopend onderzoek, bekijk de integrale callplanning

Case

Anti-pestprogramma's

Langdurig slachtofferschap van pesten tegengaan met maatwerk

case

Broeikasgassen voor chemische industrie?

Spannend onderzoek mogelijk door Ideeëngenerator

case

Kunstenaars helpen bij onderzoek naar crimmigratie

Twee-eenheid in publiek debat?

Spinoza- en Stevinpremies 2020

Hoogste onderscheiding Nederlandse wetenschap voor Nynke Dekker, Jan van Hest, Pauline Kleingeld, Sjaak Neefjes, Ton Schumacher en Linda Steg