Instituten

NWO is verantwoordelijk voor acht onderzoeksinstituten. Dit zijn nationale expertisecentra op specifieke wetenschapsvelden; van astronomie tot zeeonderzoek. Instituten doen hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek, beschikken vaak over belangrijke onderzoeksfaciliteiten en geven het Nederlandse onderzoek toegang tot internationale onderzoeksfaciliteiten. De instituten werken nauw samen met universiteiten, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

NWO beheert acht onderzoeksinstituten:

Naast de eigen NWO-instituten participeert NWO ook in de instituten DANS (samen met de KNAW) en het NLeSC (samen met SURF).

Centrumfunctie en nationale faciliteiten

De instituten van NWO zorgen voor focus en massa op een aantal specifieke, vaak interdisciplinaire, wetenschapsvelden. Zij fungeren als nationaal platform door hun vooraanstaande positie, state of the art faciliteiten en het huisvesten van verschillende nationale en internationale instellingen. Voorbeelden zijn het Platform Wiskunde Nederland bij het CWI en het Joint Institute for VLBI Europe bij ASTRON.

Samenwerking met universiteiten

Via gedeelde aanstellingen van onderzoekers als hoogleraar of docent en tijdelijk gastverblijf van universitaire onderzoekers zijn de instituten nauw verbonden met de universiteiten. Door hun internationale netwerk, het geven van onderwijs en cursussen en door hun uitdagende onderzoek zijn ze een kweekvijver voor nieuw talent. De universitaire gebruikers worden ook nauw bij de ontwikkeling van onderzoeksfaciliteiten betrokken.

Kennis ontwikkelen en delen

Vaak werken de instituten op de grenzen van wat technisch gezien nog net mogelijk is, en proberen die grenzen verder te verleggen. Wetenschappelijke ontwikkeling levert expliciet haar bijdrage aan innovaties binnen de topsectoren en Europese ‘Grand Challenges’. Om dit te bevorderen ondersteund NWO het netwerk van Industrie Liaison Officers van ‘Big Science’ faciliteiten en wordt kennis doorgegeven via incubators en start-ups. De instituten zoeken actief de samenwerking met private en maatschappelijke partijen.

Dynamiek in de institutenportefeuille

Om de zes jaar houdt NWO via internationale evaluaties de missies van de instituten opnieuw tegen het licht. Naast accentverschuivingen worden nieuwe onderzoekslijnen opgezet of zelfs hele instituten omgevormd zoals het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen tot het nationaal centrum voor funderend energieonderzoek DIFFER. NWO staat ook open voor nieuwe samenwerkingsverbanden en testen.

Meer over de NWO-instituten