Wat doet NWO?

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO investeert jaarlijks ruim 650 miljoen in nieuwsgierigheids gedreven onderzoek en onderzoek rond maatschappelijke uitdagingen. Op basis van adviezen van deskundige wetenschappers en relevante experts uit binnen- en buitenland selecteert en financiert NWO onderzoeksvoorstellen. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten, bevordert kennisbenutting en beheert onderzoeksinstituten. NWO financiert meer dan 5.600 onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen.

NWO valt onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van OCW. De taken van NWO zijn vastgelegd in de wet op de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

De wettelijke taken van NWO:

  • Bevorderen van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek en initiëren en stimuleren van nieuwe ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek.
  • Haar taak uitvoeren in het bijzonder door het toewijzen van middelen.
  • Bevorderen van de overdracht van kennis van de onderzoeksresultaten van door haar geïnitieerd en gefinancierd onderzoek ten behoeve van de maatschappij.
  • Zich in hoofdzaak richten op het universitaire onderzoek, op het aspect van coördinatie letten en dit bevorderen waar nodig.

Strategie

In de periode 2011-2014 wil NWO talentvolle creatieve onderzoekers en hun onafhankelijke ideeënvorming ondersteunen. Tegelijkertijd wil NWO de bijdrage van wetenschappelijke vooruitgang aan de samenleving vergroten, onder meer door te investeren in onderzoek aan maatschappelijke thema’s inclusief de topsectoren. Ook besteedt NWO extra aandacht aan kennisbenutting van het door NWO gefinancierde onderzoek.

Hoe NWO haar rol als wetenschapsfinancier ziet in de periode 2011-2014, en welke rol NWO voor de wetenschap voor zich ziet, leest u in de Strategienota 2011-2014: Groeien met kennis.

In het voorjaar van 2015 presenteert NWO haar strategie voor de periode 2015-2018.

Animatie: NWO Groeien met kennis

Animatie: NWO Groeien met kennis - klik om het fimpje te bekijkenKlik op de afbeelding om het filmpje te bekijken

Meer weten?