Voorlichting en communicatie

NWO draagt zorg voor het bevorderen van de overdracht van kennis van door NWO gefinancierd onderzoek naar de maatschappij. Communicatie speelt daarbij een belangrijke rol. Daarnaast spant NWO zich ervoor in om een breed publiek te informeren over het belang van wetenschap voor de samenleving.

De afdeling Voorlichting en Communicatie draagt onder andere zorg voor de organisatie van NWO-evenementen, de website van NWO, contacten met partners, het organiseren van wetenschapscommunicatieprojecten en contacten met pers en politiek.

De communicatiemedewerkers van de NWO-gebieden en -instituten dragen zorg voor de communicatie over en binnen de vakgebieden van de instituten en gebieden.