WOTRO Science for Global Development
Wetenschapsterrein

WOTRO Science for Global Development

WOTRO Science for Global Development financiert excellent en vernieuwend wetenschappelijk onderzoek naar ontwikkelingsvraagstukken, met name duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat dit type onderzoek een cruciale voorwaarde is voor meer mondiale gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid.

On this page you will find a brief overview of the activities of WOTRO. Please visit the English website for the latest and most complete information.

Naast het financieren van excellent onderzoek ontwikkelt en ondersteunt WOTRO activiteiten die het gebruik van onderzoeksuitkomsten over ontwikkelingsvraagstukken bevorderen. Ook wil WOTRO de samenwerking met en tussen internationale onderzoeksinstellingen, de Nederlandse overheid en ontwikkelingsorganisaties versterken. 

Onderzoeksprogramma's

WOTRO neemt het initiatief voor vernieuwende onderzoeksprogramma's die gezamenlijk worden uitgevoerd door wetenschappers uit Nederland en ontwikkelingslanden. Meestal zijn dit grote programma's met meerdere financiers waaraan onderzoekers uit verschillende wetenschapsdisciplines deelnemen. WOTRO stimuleert dat ook partijen van buiten de wetenschap, zoals maatschappelijke organisaties en andere stakeholders in ontwikkelingslanden, bij de projecten betrokken worden. Dat vergroot de kans op het gebruik van onderzoeksresultaten in de praktijk.

Samen met partners

WOTRO streeft naar strategische partnerschappen met andere onderzoeksfinanciers. Dat maakt internationaal samenwerken in breed verband mogelijk. Onderzoekers uit ontwikkelingslanden krijgen zo beter toegang tot fondsen, en het werk van verschillende onderzoeksfinanciers is beter op elkaar af te stemmen.

Platforms en netwerken

WOTRO ondersteunt ook het vormen van platforms en netwerken voor internationale ontwikkeling en onderzoek naar ontwikkelingssamenwerking. De platforms en netwerken dragen bij aan het delen, benutten en vergroten van kennis door een brug te slaan tussen wetenschap, beleid en praktijk.

Meer informatie in het Engels

Omdat het onderzoek dat WOTRO financiert gezamenlijk wordt uitgevoerd door onderzoekers uit binnen- en buitenland en vanwege het internationale veld waarin WOTRO opereert, is de voertaal van WOTRO Engels. Klik hier om door te gaan naar de Engelstalige website.

Contact

WOTRO Science for Global Development

Laan van Nieuw Oost-Indiƫ 300
gebouw Java
2593 CE Den Haag
Postbus 93120
2509 AC Den Haag

tel: +31 (0)70 344 0763
e-mail: wotro@nwo.nl


Onderzoeksprogramma's in samenwerking met een kennisplatform van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Alle programma's voor WOTRO Science for Global Development

Onderzoeksprogramma's

Alle programma's voor WOTRO Science for Global Development