Technologiestichting STW
NWO-onderdeel

Technologiestichting STW

Technologiestichting STW realiseert kennisoverdracht tussen technische wetenschappen en gebruikers van onderzoeksresultaten. De stichting financiert excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek met diverse subsidies. In elk project werken onderzoekers en gebruikers samen.

STW geeft voorrang aan het ontwikkelen van nieuwe technologie binnen de nationale topsectoren. Onderzoeksprojecten zijn altijd van maatschappelijk belang, zo staat bijvoorbeeld duurzaamheid hoog op de agenda. Onderwerpen voor onderzoek lopen uiteen van een nieuw antibioticum, het gebruik van afval als grondstof en betere zonnecellen tot slimme software voor energiebesparing, natuurlijk kustbeheer en sensorsystemen die iemand helpen gezonder te leven.

Participatie van gebruikers

Bij elk STW-project moeten vanaf de start (potentiële) gebruikers van de kennis uit het onderzoek betrokken worden. Gebruikers zijn van grote waarde voor alle onderzoeksprojecten. Zij geven adviezen vanuit hun eigen praktijk en helpen zo onderzoeksvragen aan te scherpen. Het uiteindelijke doel van de gezamenlijke inspanningen is innovatie. Vervolgens zijn het de gebruikers die de nieuwe kennis verder moeten ontwikkelen.

Financieringsinstrumenten van STW zijn onder meer:

  • Perspectief: voor onderzoeksprogramma's met consortia van kennisinstellingen en bedrijven. Een voorbeeld is het programma From Waste to Resource waarin een ecologisch ontwerp wordt ontwikkeld voor het produceren van chemicaliën en energie uit organische afvalstoffen. Het consortium van dit programma bestaat uit de TUD, WUR, TU/e en UU, en een mix van meer dan twintig grote bedrijven, MKB-bedrijven, ingenieursbureaus en adviesorganen.
  • Partnership: voor onderzoeksprogramma's met één specifieke partner aan de gebruikerskant, meestal een bedrijf. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met ProRail in het programma Explorail, waarin intensief wordt samengewerkt om innovaties uit de meettechniek en ICT toe te passen bij onderhoud en vernieuwing van het spoor.
  • Open Technologieprogramma: open competitie voor afzonderlijke projecten.
  • Take off: voor startende ondernemers. Het betreft proof-of-principle-/proof-of-concept-financiering waarbij het gaat om commerciële toepassing van innovatieve kennis en de start van bedrijvigheid op basis van kennisinnovaties uit de kennisinstellingen. Het kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord, binnen alle wetenschapsgebieden.
  • Demonstrator: om resultaten uit universitair onderzoek of RAAK-onderzoek te verkopen en aan een marktpartij over te dragen.

Naast deze instrumenten is STW (mede)financier van nog meer thematische programma’s en  topsectorcalls. Deze worden in veel gevallen in samenwerking met andere partijen uitgevoerd. Zodoende kennen zij vaak een iets andere opzet dan de andere instrumenten.

Het bestuur van STW is tevens het gebiedsbestuur Technische Wetenschappen van NWO.

Website

www.stw.nl

Contact

Postbus 3021 3502 GA Utrecht Van Vollenhovenlaan 661
3527 JP Utrecht

tel: +31 (0)30 6001 211
e-mail: info@stw.nl