Sociale en Geesteswetenschappen
Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

NWO stimuleert excellent onderzoek op het terrein van de sociale en geesteswetenschappen. Hiervoor zijn verschillende financieringsinstrumenten beschikbaar.

Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) omvat de volgende disciplines:

 • Bedrijfskunde
 • Bestuurskunde
 • Communicatiewetenschappen
 • Culturele antropologie
 • Cultuurwetenschappen
 • Demografie
 • Economie
 • Filosofie
 • Geografie en Planning
 • Historische wetenschappen
 • Literatuurwetenschappen
 • Mediastudies
 • Milieuwetenschappen
 • Onderwijskunde
 • Pedagogie
 • Politicologie
 • Psychologie
 • Rechtswetenschappen
 • Religiewetenschappen
 • Sociologie
 • Taalwetenschappen

Binnen NWO voert het SGW-domein deze financiering van onderzoek uit via vijf strategische lijnen:

 • Talent via de Vernieuwingsimpuls (Veni, Vidi, Vici), Rubicon en NWO-Spinozapremie
 • Vrij onderzoek
 • Strategisch programmeren, nationaal en internationaal (waaronder de Topsectoren en de Nationale Wetenschapsagenda - NWA
 • Valorisatie
 • Infrastructuur

Financiering aanvragen

U kunt momenteel financiering aanvragen bij de openstaande calls van de volgende wetenschapsterreinen (voormalige NWO-onderdelen):

Het SGW-bestuur neemt hierover de besluiten.

Alle financieringsinstrumenten voor de Sociale en Geesteswetenschappen

Organisatie

SGW heeft een domeinbestuur dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het beleid. Het domeinbestuur besluit over de toewijzing van financiële middelen. Leden zijn toonaangevende hoogleraren op het gebied van de sociale of geesteswetenschappen aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut, aangevuld met een maatschappelijk lid van buiten de wetenschap. De voorzitter maakt deel uit van de NWO-brede Raad van Bestuur. Dit bestuur is een collegiaal bestuur. Gezamenlijk vertegenwoordigen de leden de volle breedte van de wetenschap.

De leden van het SGW-domeinbestuur zijn:

 1. Prof. dr. Wim van den Doel (Universiteit Leiden), voorzitter, ook lid raad van bestuur
 2. Prof. dr. Paula Fikkert (Radboud Universiteit)
 3. Prof. dr. Anthonie Meijers (TU Eindhoven)
 4. Prof. dr. Ale Smidts (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 5. Prof. dr. Hans de Bruijn (TU Delft)
 6. Prof. dr. Chantal Kemner (Universiteit Utrecht)
 7. Prof. dr. Pearl Dykstra (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 8. Prof. dr. Ben Peperkamp (Vrije Universiteit)

Het bureau van het SGW-domein voert het vastgestelde beleid uit en bereidt nieuw beleid voor op het terrein van de sociale en geesteswetenschappen. Het behandelt aanvragen voor financiering, beheert programma’s en projecten en ondersteunt NWO-stuurgroepen en -commissies bij het uitvoeren van hun taken. Directeur van het SGW-bureau is dr. Dirk-Jan den Boer.

Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen bestaat sinds 1 januari 2017.