Maatschappij- en Gedragswetenschappen
NWO-onderdeel

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaGW) initieert, stimuleert en financiert hoogwaardig onderzoek op het gebied van de maatschappij- en gedragswetenschappen. Maatschappij- en gedragswetenschappelijk onderzoek levert een bijdrage aan het beantwoorden van uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld: hoe houden we steeds grotere steden leefbaar, bereikbaar en vitaal? Wat is de invloed van vergrijzing op het onderwijs? Welke rol speelt cognitie bij het eetgedrag van mensen met overgewicht?

De maatschappij - en gedragswetenschappen zijn onmisbaar voor het verwerven van inzicht in de samenleving en het gedrag van groepen en individuen. MaGW bestaat uit vier hoofdgroepen van disciplines:

  • Economie en bedrijfskunde
  • Gedrag en onderwijs
  • Recht en bestuur
  • Sociale wetenschappen

NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen financiert onderzoekers en onderzoek in meer dan 20 wetenschapsdisciplines.

Strategie NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen

NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen geeft uitvoering aan de NWO-brede strategienota 2011-2014 Groeien met Kennis. Op basis van deze strategienota is door het Gebiedsbestuur van NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen een strategisch plan opgesteld met onder andere de volgende speerpunten:

Regieorganen

NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen huisvest twee regieorganen:

  • Het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie (NIHC) bundelt de krachten op het gebied van fundamenteel en toegepast neurowetenschappelijk onderzoek en cognitieonderzoek.
  • Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is ingesteld om de afstand tussen wetenschappelijk onderzoek naar onderwijs en de praktijk van het onderwijs te verkleinen. Het NRO gaat de versnippering van middelen voor onderwijsonderzoek tegen en zorgt voor een samenhangende meerjarige programmering van wetenschappelijk onderwijsonderzoek.Financieringsinstrumenten

Alle financieringsinstrumenten van Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma's

Alle programma's voor Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Onderzoeksprojecten

Alle projecten voor Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Publicaties

Alle publicaties voor Maatschappij- en Gedragswetenschappen