Geesteswetenschappen
NWO-onderdeel

Geesteswetenschappen

NWO Geesteswetenschappen financiert en stimuleert onderzoek op het brede gebied van de geesteswetenschappen.

De geesteswetenschappen omvatten de volgende wetenschappelijke terreinen: historische wetenschappen, taalwetenschappen, literatuurwetenschappen, cultuurwetenschappen, religiewetenschappen, mediastudies en filosofie.


Strategie Sociale en Geesteswetenschappen

De besturen van NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen en NWO Geesteswetenschappen hebben strategische uitgangspunten vastgelegd voor de samenwerking van beide NWO-gebieden in de jaren 2016 en 2017.

De NWO-organisatie verandert ingrijpend. Onderdeel van de nieuwe governance is dat de huidige wetenschapsgebieden en stichtingen van NWO per 1 januari 2017 worden geclusterd tot vier domeinen. Een van die domeinen zal de naam Sociale en Geesteswetenschappen gaan dragen; in dit domein zullen de huidige NWO-gebieden Maatschappij- en Gedragswetenschappen en Geesteswetenschappen worden samengevoegd.

Met elkaar hebben de besturen de volgende ambities benoemd:

  • Versterking van onderscheidend fundamenteel onderzoek door de beste onderzoekers, zodat de Nederlandse sociale en geesteswetenschappen hun positie in de wetenschappelijke Europese top behouden
  • Het leveren van een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke problemen en het laten landen van sociale en geesteswetenschappelijke kennis in de samenleving
  • Hechtere samenwerking tussen de sociale en geesteswetenschappen met behoud van herkenbaarheid, diversiteit en eigenheid van de disciplinaire activiteiten binnen het domein
  • Gezamenlijke agendabepaling voor samenwerking met de andere NWO-domeinen en -instituten en externe partijen

In de gezamenlijke strategische uitgangspunten zijn de strategienota’s van de afzonderlijke gebieden samengevoegd.

Strategische uitgangspunten samenwerking GW-MaGW


Strategisch plan GW 2015-2018


Beleid en strategie grote infrastructuur


Propositie voor topsector Creatieve IndustrieProgramma's

Alle programma's voor Geesteswetenschappen