Geesteswetenschappen
NWO-onderdeel

Geesteswetenschappen

NWO Geesteswetenschappen financiert en stimuleert onderzoek op het brede gebied van de geesteswetenschappen.

De geesteswetenschappen omvatten de volgende wetenschappelijke terreinen: historische wetenschappen, taalwetenschappen, literatuurwetenschappen, cultuurwetenschappen, religiewetenschappen, mediastudies en filosofie.


Strategie NWO Geesteswetenschappen

 

NWO Geesteswetenschappen geeft uitvoering aan de NWO-brede strategienota 2011-2014 Groeien met kennis. Op basis van deze strategienota is door het bestuur van NWO Geesteswetenschappen een strategisch plan opgesteld met onder andere de volgende speerpunten:

Met de thematische onderzoeksprogramma's sluit NWO Geesteswetenschappen sinds 2012 aan op het topsectorenbeleid van de rijksoverheid. NWO Geesteswetenschappen participeert in de topsectoren Creatieve industrie, Water, Life sciences & health, Energie en Agro/Food.

Beleid en strategie grote infrastructuurProgramma's

Alle programma's voor Geesteswetenschappen