Geesteswetenschappen
NWO-onderdeel

Geesteswetenschappen

NWO Geesteswetenschappen financiert en stimuleert onderzoek op het brede gebied van de geesteswetenschappen.

De geesteswetenschappen omvatten de volgende wetenschappelijke terreinen: historische wetenschappen, taalwetenschappen, literatuurwetenschappen, cultuurwetenschappen, religiewetenschappen, mediastudies en filosofie.


Strategie NWO Geesteswetenschappen

NWO Geesteswetenschappen geeft uitvoering aan de NWO-brede strategienota 2015-2018. Op basis van deze strategienota is door het bestuur van NWO Geesteswetenschappen een strategisch plan opgesteld met onder andere de volgende speerpunten:

Met de thematische onderzoeksprogramma's sluit NWO Geesteswetenschappen aan op het topsectorenbeleid van de rijksoverheid. NWO Geesteswetenschappen participeert in de topsectoren Chemie, Creatieve Industrie, High Tech, Water, Life Sciences & Health, Energie, Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Propositie voor topsector Creatieve Industrie


Strategisch plan


Beleid en strategie grote infrastructuurProgramma's

Alle programma's voor Geesteswetenschappen